Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

Jaarverslag van de opleidingscommissie

Over elk studiejaar moeten de opleidingscommissies op de Hogeschool van Amsterdam een jaarverslag opstellen. In dit jaarverslag staat onder andere welke thema's voorbij zijn gekomen en welke instemmingen en adviezen zijn gegeven. Ook moet beschreven worden wat de aanwezigheid van de leden is geweest, of er scholing is gevolgd door de leden en hoe de opleidingscommissie als geheel heeft gefunctioneerd.

De deadline voor het aanleveren van het jaarverslag van de opleidingscommissies is 1 oktober. Op deze datum moet elke opleidingscommissie een jaarverslag hebben vastgesteld en ter bespreking gedeeld met de decaan, de opleidingsmanager en de deelraad.

In het jaarverslag van de opleidingscommissie staat onder andere een evaluatie over het OER-proces, het proces kwaliteitsafspraken/studievoorschotmiddelen, de aanwezigheid van de leden, de data van de bijeenkomsten van de opleidingscommissie en bijvoorbeeld welke belangrijke adviezen en instemmingen er dit jaar aan het opleidingsmanagement zijn voorgelegd.


Meer over het jaarverslag

Heb je een vraag over het jaarverslag? Stuur dan je vraag naar participatie@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 1 februari 2021