Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

Jaarverslag van de medezeggenschapsraad

Over elk studiejaar moeten de medezeggenschapsraden op de Hogeschool van Amsterdam een jaarverslag opstellen. In dit jaarverslag staat onder andere welke thema's voorbij zijn gekomen en welke instemmingen en adviezen zijn gegeven. Ook moet beschreven worden wat de aanwezigheid van de leden is geweest, op welke data de vergaderingen zijn gehouden en hoe de raad als geheel heeft gefunctioneerd.

De deadline voor het aanleveren van het jaarverslag voor de deelraad is 1 december en voor de Centrale Medezeggenschapsraad is dit 1 februari. Op deze datum moeten zij een jaarverslag hebben vastgesteld en ter bespreking gedeeld met de decaan en het College van Bestuur.

In het jaarverslag staat onder andere een evaluatie over het OER-proces, het proces kwaliteitsafspraken/studievoorschotmiddelen, de aanwezigheid van de leden, de data van de bijeenkomsten van de medezeggenschapsraad en bijvoorbeeld welke belangrijke adviezen en instemmingen er dit jaar aan de zeggenschap zijn voorgelegd.

Benieuwd naar hoe het jaarverslag van jouw deelraad of van de Centrale Medezeggenschapsraad eruit ziet? Neem dan een kijkje op de website van de medezeggenschap: hva.nl/medezeggenschap.


Meer over het jaarverslag

Heb je een vraag over het jaarverslag? Stuur dan je vraag naar participatie@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 1 februari 2021