Centrum voor Medezeggenschap en Team Studieverenigingen

Het stappenplan

Het stappenplan voor de oprichting van een nieuwe studievereniging of de vernieuwing van een erkenning (hererkenning) van een bestaande studievereniging lees je hieronder.

1. Bestuur

Het bestuur bestaat minimaal uit drie leden: een voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuursleden worden met naam genoemd in het beleidsplan.

Bij een studievereniging die opnieuw wordt erkend, staan de bestuurders ook genoemd in een actueel uittreksel van de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Een kopie hiervan wordt overhandigd aan de Erkenningscommissie.

2. Duurzaamheid

Er is een beleidsplan met een begroting. Uit het beleidsplan van de studievereniging blijkt dat de activiteiten in het belang van de HvA en haar studenten zijn.

Bij een vereniging die opnieuw wordt erkend, is het plan jaarlijks geëvalueerd in een jaarverslag. Het plan en verslag deel je vervolgens met de Erkenningscommissie.


3. Draagvlak

De opleidingsmanager(s) van de (groep van) opleiding(en) adviseert schriftelijk positief over de studievereniging en heeft kennis genomen van het beleidsplan inclusief de begroting. Bij de oprichting van een nieuwe studievereniging dient ook een faculteitsdecaan schriftelijk positief advies te geven.


4. Aantal leden

Een nieuwe studievereniging heeft minimaal 50 leden of ten minste 10% van de studentenpopulatie waar jouw vereniging zich op richt. Zorg ervoor dat je dit kunt aantonen met een genummerde ledenlijst die bestaat uit de volgende gegevens: naam, studentnummer, opleiding, HvA-e-mailadres en handtekening.

Bij een studievereniging die opnieuw dient te worden erkend, geldt het volgende: minimaal 100 leden of ten minste 30% van de studentenpopulatie waar jouw vereniging zich op richt. Zorg ervoor dat je dit kunt aantonen met een genummerde ledenlijst die bestaat uit de volgende gegevens: naam, studentnummer, opleiding en HvA-e-mailadres. Het bovenstaande format hoeft niet te worden gebruikt. Een Excel-bestand met de eerdergenoemde criteria volstaat.


Erkenning

Na ontvangst van de bovenstaande stukken kan de Erkenningscommissie jouw studievereniging erkennen.

Bij een nieuwe vereniging zal je dan worden verwezen naar de notaris om de vereniging officieel op te richten. De notaris maakt de statuten op. De HvA vergoedt de oprichtingskosten. Eenmaal opgericht verzorgt de notaris inschrijving bij de KvK. Met een registratie bij de KvK is het mogelijk om een bankrekening op naam van de vereniging te openen.

De erkenning heeft een duur van twee jaar. Voordat de erkenning verloopt moet de vereniging opnieuw worden erkend.

Beoordeling aanvraag hererkenning

Ben je benieuwd naar hoe de Erkenningscommissie jouw aanvraag tot hererkenning zal beoordelen? Check alvast dit handige schema met criteria waaraan de aanvraag dient te voldoen.

Contact met de Erkenningscommissie

Heb je vragen over de (her)erkenningsprocedure? Of wil je een aanvraag tot (her)erkenning indienen? De Erkenningscommissie is bereikbaar via erkenningscommissie@hva.nl. Let op: de behandeling van een verzoek tot (her)erkenning duurt ongeveer 3 weken.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 8 mei 2023