Centrum voor Medezeggenschap en Team Studieverenigingen

Erkenning en hererkenning

Een studievereniging dient te zijn erkend om in aanmerking te komen voor ondersteuning. De HvA heeft daarom een erkenningsprocedure opgesteld. Benieuwd naar de criteria van de Erkenningscommissie? Hieronder vind je de gestelde eisen in een notendop. Meer informatie vind je in het stappenplan.

  • Er is een bestuur van minimaal drie leden: een voorzitter, penningmeester en secretaris.
  • Er is een beleidsplan met een begroting en hierover wordt jaarlijks verantwoording afgelegd in een jaarverslag.
  • Er is steun van de opleiding(en) en (aankomende) leden.

Voldoet jouw studievereniging aan de criteria? Dan kan erkenning volgen en kom je mogelijk in aanmerking voor een bestuursbeurs, facilitaire voorzieningen en begeleiding bij het besturen van een vereniging.

Contact met de Erkenningscommissie

Heb je vragen over de (her)erkenningsprocedure? Of wil je een aanvraag tot (her)erkenning indienen? De Erkenningscommissie is bereikbaar via erkenningscommissie@hva.nl. Let op: de behandeling van een verzoek tot (her)erkenning duurt ongeveer 3 weken.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 14 oktober 2022