Participatie HvA

Criteria jaarverslag

Om gericht aan de kwaliteit van je vereniging te werken stel je een jaarverslag op. Het jaarverslag is onderdeel van de PDCA-cyclus, hieronder lees je daar meer over.

Plan, Do, Check & Act

Met het schrijven van een beleidsplan en een jaarverslag legt de verenging een beleidsyclus af. In die cyclus stel je doelen en plan je activiteiten (Plan), waarna de activiteiten zo concreet mogelijk omschrijft (Do). Het beleidsplan behandelt deze twee fases.

Het tweede deel van de cyclus geef je weer in je jaarverslag. Een jaarverslag helpt om na te gaan in hoeverre de afgesproken doelen zijn gerealiseerd (Check). Waar nodig maak je aanpassingen (Act). Op deze manier werk je gericht om de kwaliteit van je vereniging te verbeteren.

Check & Act

De onderstaande vragen helpen je op weg om het jaarverslag te schrijven. Met de antwoorden voldoe je aan Check en Act en evalueer vanzelf het functioneren van je vereniging.

Sluiten de activiteiten nog aan op de vastgestelde doelen?

  • Hoe zijn de activiteiten uiteindelijk uitgevoerd? (Hiervoor kun je ‘witboeken’ per activiteit bijhouden. Witboeken zijn draaiboeken van de bestuurders en/of commissies. Met die informatie kun je de uitvoering evalueren.) En de opgedane kennis duurzaam maken voor de volgende besturen.
  • Wat zijn de resultaten? (Er is ten minste een realisatie van de uiteindelijke kosten overlegd.)
  • Zijn de doelen daarmee bereikt?

Wat is het advies aan het volgende bestuur?

  • Welke doelen moeten worden bijgesteld?
  • Zijn er nieuwe doelen die kunnen bijdragen aan de missie van de vereniging?

Met de uitkomsten van het jaarverslag kan er voor het nieuwe bestuursjaar weer een beleidsplan worden opgesteld en gaat de beleidscyclus opnieuw van start.


Meer over erkenning en hererkenning

Heb je een vraag over de erkenning en hererkenning van studieverenigingen? Kijk dan in de Kennisbank voor de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag daar niet bij? Stuur dan je vraag naar teamstudieverenigingen@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 27 maart 2023