Hogeschool van Amsterdam

Participatie HvA

Common Rooms

De Common Rooms zijn ontmoetingsplekken voor leden van de opleidingscommissies, besturen van studieverenigingen, leden van de medezeggenschapsraden en (door de HvA erkende) studentenverenigingen.

Hier kan je als actieve HvA-student vergaderen, borrelen, inloopspreekuren organiseren of andere werkzaamheden voor je actieve rol verrichten. We houden een gezamelijke agenda bij voor de Common Rooms op de Amstelcampus en in de Leeuwenburg, zodat je zeker weet dat er plek is op de tijd van jouw voorkeur.

Met de verhuizing van de faculteit uit de Leeuwenburg naar de Amstelcampus, betekent dit ook een verplaatsing van de Common Room uit dit gebouw. Participatie HvA is op dit moment bezig te onderzoeken of en waar we een tweede Common Room kunnen krijgen op de Amstelcampus.

Participatie HvA streeft ernaar voor iedere erkende studievereniging (die gebruik maakt van de Common Room op de Amstelcampus) kastruimte beschikbaar te maken. Hier kunnen de studieverenigingen de eigen spullen en administratie opbergen.


Meer over de Common Rooms

Heb je een vraag over de Common Rooms? Stuur dan je vraag naar participatie@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 9 oktober 2020