Centrum voor Medezeggenschap en Team Studieverenigingen

Bestuursbeurs

Ben jij bestuurder bij een studentenorganisatie en is deze erkend? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een bestuursbeurs. Lees hieronder hoe je een aanvraag indient.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we je naar 'hoofdstuk 7: Financiële ondersteuning' uit het Studentenstatuut, maar hieronder vind je alvast een procesbeschrijving van de aanvraag:

  • Je dient na aanvang van jouw bestuurswerkzaamheden uiterlijk binnen drie maanden een aanvraag in.
  • De Commissie Financiële Ondersteuning Studenten (FOS) adviseert over jouw aanvraag aan het College van Bestuur (CvB).
  • Het CvB besluit uiterlijk vier weken na het indienen van je bestuursbeursaanvraag.
  • Na positief besluit door het CvB ontvang je maandelijks 275 euro gedurende jouw bestuurswerkzaamheden. Deze uitbetaling volgt enkele weken nadat het besluit is genomen.


Meer over de bestuursbeurs

Heb je een vraag over de bestuursbeurs? Stuur dan je vraag naar fos@hva.nl.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 14 september 2023