Scooter huren, nuchter sturen

Bewustzijn vergoten onder jongeren omtrent alcoholgebruik onder scooterhuurders. Dit is het doel van vierdejaars studenten van de opleiding Commerciële Economie; Dejan Ivkovic, Roos van Lente, Maud Karels en Bryan Tuinstra. Naar aanleiding van hun onderzoek zijn zij in actie gekomen om het bewustzijn te vergoten onder jongeren, met succes!

Alcoholgebruik onder jongeren.


Het groepje studenten bestaande uit twee heren en twee dames hebben zich gericht op de doelgroep van scooterhuurders. Het onderwerp Alcoholgebruik onder jongeren bij het huren van deelscooters werd direct positief ontvangen door de studenten, waarna zij een onderzoek zijn gestart naar het probleem. Tijdens het onderzoeken van het probleem schrok het team van de ernst van de kwestie en is ook in de navolgende weken een scooterongeluk gebeurt met dodelijk afloop.
Hierop volgend werden de studenten zeer gemotiveerd om de bewustwording van alcoholgebruik in het verkeer te vergroten onder jongeren die deelscooters huren.

De campagne


Om het probleem aan de licht te brengen, hebben de studenten op straat bij jongeren in uitgaansgebieden een blaastest afgenomen. Deze interviews zijn afgenomen om te vragen wat zij dachten te blazen en hoe zij aan het eind van de avond weer naar huis zouden gaan. Hierna zijn de blaastesten afgenomen en is de vraag hoe ze naar huis zouden gaan nog een keer gesteld, om zo bewustzijn te creëren voor dronken naar huis rijden.

Middels deze actie hebben wij geprobeerd het probleem in kaart te brengen en dus aan het publiek te laten zien hoe ernstig deze kwestie is en dat mensen nog een keer nadenken wanneer zij dronken op een scooter stappen. Tijdens de video’s hebben de jongeren vaak niet het idee dat ze fout bezig zijn en dat ze het wel kunnen om met alcohol op het verkeer in te gaan en al helemaal met een deelscooter omdat dit niet van de jongeren zelf is.


De video’s zijn te bekijken op het TIKTOK kanaal.


De studenten hebben geprobeerd een samenwerking te verkrijgen met meerdere deelscooter verhuurders en de overheid. Die hebben helaas niet toegezegd om een samenwerking op dit moment vol te brengen, maar hebben hier wel op gereageerd dat zij grootschalig hier in de nabije toekomst op in gaan zetten.

Om de bewustwording van de jongeren en ouderen te verhogen, zijn er op drukke openbare plekken, zoals Amsterdam Centraal Station, Bijlmer Arena en Leidseplein posters opgeplakt om de boodschap over te brengen doormiddel van de slogan:

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 22 juni 2023