Kernenergie wél oplossing in de strijd tegen klimaatverandering

Klimaatverandering: anno 2021 onze grootste vijand. In een zeer hoog tempo verstoken wij fossiele brandstoffen die in miljoenen jaren zijn gevormd. Fossiele brandstoffen raken uitgeput en we stoten een schrikbarende hoeveelheid aan kooldioxide uit met een levensbedreigende klimaatverandering als gevolg. Een alsmaar groter wordend probleem dat de huidige generatie bezighoudt. Is er wel een oplossing? Studenten Ivo Klarenbeek, Magnus Beers, Marlena Rodriguez Ramos en Julia Pannekoek schreven een artikel in het Parool.

De CO2 uitstoot die ontstaat tijdens de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen, is de grootste oorzaak van het broeikaseffect. Volgens het Compendium voor de Leefomgeving van de Rijksoverheid is de jaargemiddelde temperatuur wereldwijd sinds 1907 met 1,0 °C toegenomen. Met één duidelijke dader: de mens. Willen we deze temperatuurstijging onder de 2 °C houden, dan moeten wij die CO2 uitstoot binnen 25 jaar te stoppen. Hoe veranderen we de koers?

Klimaatverandering is een probleem dat aangepakt moet worden bij de kern. Enkel door een volledige energietransitie kunnen wij het broeikaseffect aanvechten. Een passend ‘groen’ alternatief voor fossiele brandstoffen is kernenergie. Waar sommige mensen enkel groot gevaar zien in kerncentrales, vinden anderen het zelfs noodzakelijk om gebruik te maken van kernenergie. Toch is deze CO2-arme energieproductie wél nodig om klimaatverandering tegen te gaan.

Kernenergie zou een eindeloze bron van schone energie kunnen zijn. Bij het atoomsplijtproces, waaruit kernenergie ontstaat, komt netto 10 tot 100 keer minder CO2 vrij dan bij energieopwekking uit fossiele brandstoffen. Naast het CO2-arme karakter kent kernenergie nog veel meer voordelen. Zo komt er bij elke splijting van twee kleine atomen relatief veel energie vrij. Eén kerncentrale produceert dus heel veel elektriciteit. Daarnaast is de benodigde grondstof (uranium) relatief goedkoop en wereldwijd veel beschikbaar.

Tegenstanders van kernenergie zien veel nadelen waar zij zich aan blijven vasthouden. Zo ontstaat er tijdens de productie van kernenergie radioactief materiaal dat duizenden jaren gevaarlijk blijft. Maar vooral het grootste struikelpunt: bij een ernstige storing of natuurramp zou er radioactiviteit vrij kunnen komen. Echter werken onderzoekers aan compleet veilige kernenergie in een nieuwe generatie aan kernreactoren. De zogenaamde ‘gesmolten zout-reactor’ heeft Thorium als brandstof en is zo ontworpen dat er geen kernramp kan voorkomen. Tevens wordt er tijdens het Thorium splijtingsproces minder afval geproduceerd, dat ook nog eens minder lang gevaarlijk blijft.

Kernenergie kan bijdragen aan de klimaatdoelen, maar toch zijn er geen huidige plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. Hoewel de bevolking wel zit te wachten op nieuwe kerncentrales en de meerderheid in de Tweede Kamer vóór stemt, zijn het toch de mogelijke gevaren die het meest als tegenargument worden gebruikt. Pas wanneer de regering aangeeft dat het kan en moet, zal deze weerstand verminderen. Kernenergie kan een belangrijke rol spelen in de toekomst, maar daarvoor is het wel belangrijk dat kernenergie bespreekbaar is en blijft in de Tweede Kamer.

Bereik

Bovenstaand artikel is verschenen in Het Parool. Deze krant heeft per editie een bereik van ongeveer 180.000 lezers. Daarnaast plaatste Het Parool het artikel ook op hun website, waar zij maandelijks 2,6 miljoen unieke bezoekers hebben.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 2 januari 2022