Eerlijk compenseren

De strijd tegen juiste compensatie voor de pechgeneratie

Vier studenten van de Hogeschool van Amsterdam vonden dat het tijd was om aandacht te vragen voor een zaak die iedere huidige student aangaat. Wij hebben namelijk de aandacht gevraagd voor studenten met een studieschuld die onder het huidige leenstelsel vallen. Om dit te bereiken is er contact opgenomen met verschillende instanties en organisaties die hier actie voor ondernemen: LSVB, Studentenprotest, FNV Young United en ASVA. Om zoveel mogelijk studenten te bereiken is het gelukt om een samenwerking aan te gaan met Salto.nl. Dit is een radio- en tv platform met meer dan vijf miljoen luisteraars. Tot en met 30 juni wordt onze oproep van circa 30 seconden op iedere radiozender uitgezonden.

Wij hebben als groep lang nagedacht over een juist thema wat wij wilden belichten. Wij zijn ontzettend blij en trots dat het gelukt is om zo’n groot bereik te creëren en dat het eindresultaat van de vergoeding waargemaakt kan worden

Eerlijkcompenseren.nl

22 juni 2022