Hogeschool van Amsterdam

Stadsbekwame leraren kunnen omgaan met verschillen

De HvA helpt leraren van startbekwaam naar stadsbekwaam

In Nederland presteren leerlingen in de grote stad minder goed op school dan hun leeftijdsgenoten buiten de stad. Werken in de stad stelt daarom extra eisen aan leraren en pedagogen. Ondertussen woont driekwart van Nederland in stedelijk gebied en neemt de vraag naar leraren daar het snelst toe. Op de HvA bereiden we docenten daarom voor op het omgaan met verschillen.

Ter illustratie van wat er op een leraar afkomt: opgroeien in Amsterdam, waar mensen wonen die bij elkaar meer dan 180 verschillende nationaliteiten bezitten, betekent opgroeien in een stad vol verschillen. Als leraar in Amsterdam tref je dus een zeer diverse klas. "En dan gaat het niet alleen over jouw leerlingen," benadrukt HvA-lector Ron Oostdam (Maatwerk in leren en instructie). “Je krijgt ook te maken met een grote diversiteit onder de ouders en je collega’s. En omgaan met verschillen moet je leren.”

#HOEDAN?

Oostdam ontwikkelde samen met HvA-lector Ruben Fukkink (De pedagogische functie van Onderwijs en Opvoeding) een handboek voor leraren in de grote stad. In dat boek Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context - van startbekwaam naar stadsbekwaam combineren de schrijvers inzichten uit de onderwijskunde en sociologie om te komen tot een aanpak voor leraren in de grote stad.

De lectoren schrijven in het boek dat werken in een zeer diverse omgeving meer maatwerk vereist in de omgang. Met zowel leerlingen, ouders als andere professionals.

Samenwerken

Daarnaast gaan de schrijvers in op samenwerking in de grootstedelijke praktijk. Een grotestadsleraar krijgt vaker te maken met andere professionals. Door de diverse groep leerlingen moet je als leraar vaker samenwerken met iemand buiten je vakgebied. Fukkink: “Als leraar of pedagoog moet je daarom buiten je school of instelling kunnen denken.”

Het boek gaat verder in op de rol van de pedagogische professional en legt uit welke kennis en vaardigheden die moet hebben. De studenten krijgen vaker te maken met discussies over gevoelige onderwerpen, bijvoorbeeld over de sinterklaasviering. Oostdam: “Keihard confronteren met iemand die anders denkt heeft geen zin, en ook een overwicht aan kennis is vaak niet genoeg. Ze moeten die leerlingen ráken, en op die manier iets teweegbrengen.”

Fukkink: “Wij leren studenten om pal te staan voor tolerantie en inlevingsvermogen in andersdenkenden, om vanaf daar de dialoog aan te gaan. Dat is uiteindelijk waar wij onze studenten op voorbereiden. Voor ons is startbekwaam ook stadsbekwaam.”

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 11 april 2019

dhr.  prof. dr. R.J. Oostdam (Ron)

lector Maatwerk in Leren en Instructie

Tel: 0205995332
r.j.oostdam@hva.nl
Bekijk profiel

dhr.  prof. dr. R.G. Fukkink (Ruben)

Lector De Pedagogische Functie van Onderwijs en Opvoeding

r.g.fukkink@hva.nl
Bekijk profiel