Hogeschool van Amsterdam

De HvA bereidt nieuwe doelgroepen voor op het onderwijs

6 Resultaten

Zij-instromers, statushouders en hybride vakdocenten die het lesgeven combineren met een andere carrière. Bij de Hogeschool van Amsterdam leveren we maatwerk om de aanwas van een nieuw type leerkracht - buiten de reguliere instroom - in goede banen te leiden. Ook laten we scholieren in het voortgezet onderwijs in een vroeg stadium kennismaken met het vak via het project Leraar voor één dag. Het denken over hoe we nieuwe doelgroepen het beste kunnen bedienen staat bovendien niet stil. Maak kennis met Emma, Nabil, René en Anne.