Hogeschool van Amsterdam

'Alleen al de vrijheid van onderwijs is zó uniek'

HvA-docent en coördinator Anne van Wingerden over het zij-instroomtraject voortgezet onderwijs

Docent wiskunde in land van herkomst of Nederlandse journalist? Wat hebben deze twee met elkaar gemeen? Ze kunnen beiden in aanmerking komen voor het traject Zij-instromers in beroep (ZIB), een versneld omscholingsprogramma om meer leraren voor de klas te krijgen. HvA-docent en coördinator Anne van Wingerden is een van de begeleiders.

“Het ZIB-traject is in principe voor iedereen met een afgeronde hbo-of wo-opleiding die in het vo werkzaam is als onbevoegd docent”, vertelt Anne van Wingerden. “We hebben studenten die vakken volgen bij de lerarenopleiding Wiskunde, Frans, Engels en Nederlands en ze brengen vanuit een vorige carrière heel verschillende bagage mee.”

Geschiktheidsonderzoek

Deze aankomende lesbevoegde docenten staan meteen al voor de klas maar worden gedurende twee jaar gelijktijdig op maat bijgeschoold in de hiaten die een geschiktheidsonderzoek vooraf heeft laten zien. Want hoewel het traject voor iedereen is, kan niet iedereen er zomaar mee beginnen.

De HvA maakt van te voren een inschatting van het instroomniveau en kijkt of het vak wel echt bij iemand past. Met het traject is immers een overheidssubsidie van € 20.000 gemoeid.

Discussies

Statushouders, voormalig docenten in het land van herkomst, krijgen allereerst een éénjarig oriëntatietraject aangeboden (Statushouders voor de Klas). Gedurende dit jaar leren zij alles over het Nederlandse onderwijssysteem, actuele onderwijsdiscussies en adolescentiepsychologie.

“We gaan hier de scholen langs, en discussiëren dan over het onderwijs en de verschillen die zij zien. Alleen al artikel 23, vrijheid van onderwijs, is zó uniek,” zegt Van Wingerden die behalve deeltijd-coördinator ook docent Nederlands is voor deze groep.

Schooltaal

Ze geeft de gevluchte docenten les in schooltaal, in jargon: het taalgericht vakonderwijs. “Dan gaat het over woorden die voor ons vanzelfsprekend zijn zoals ‘vul dit in’ en andere termen die in schoolboeken voorkomen."

Een docent Nederlands als tweede taal geeft les met een eigen methode. Daarnaast is er een docent die op specifieke vaardigheden de studenten bij de eindopdrachten ondersteunt. “In haar lessen komen uiteindelijk wel de woorden die ik behandeld heb in taalgericht vakonderwijs aan de orde,” legt Van Wingerden uit.

Op dit moment zijn er vijf statushouders die in principe de intake van het ZIB-traject kunnen afleggen. Na een positief resultaat moeten zij, en dat geldt natuurlijk ook voor de andere zij-instromers, een school vinden die bereid is om dit traject in te slaan. Want de middelbare school die deze docenten aanneemt, ontvangt uiteindelijk de subsidie waarmee de bijscholing wordt betaald. “De HvA geeft deze bijscholing op maat maar die kan ook bij een andere hogeschool worden gevolgd,” aldus Van Wingerden.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 16 april 2019
Luthmila Bartels - Docent Frans

Ik daag mijn leerlingen uit en activeer ze, dát is lesgeven

Lees verder
Emma van Balen - Pabo-student

Ik vind kinderen eindeloos grappig

Lees verder
René van der Drift - uitvoerder

Door mijn 33 jaar ervaring heb ik een hoop praktische en theoretische kennis

Lees verder
Nabil Alaydi - docent Natuurkunde

Toen ik in Nederland kwam, zei een vriendin dat het vanwege de taal lastig zou worden om hier les te geven

Lees verder
Thijs Roovers - Docent groep 6

"Ik besloot in actie te komen en collega's te mobiliseren om samen de problematiek van het lerarentekort aan te kaarten"

Lees verder
Luuk Heideman - mbo-docent

"Het mbo heeft het imago lastig te zijn, maar dat ervaar ik totaal niet zo"

Lees verder