Hogeschool van Amsterdam

De Lerarenagenda biedt richting voor komende jaren

HvA-voorzitter Huib de Jong bekrachtigt samenwerking in regio Amsterdam

Onlangs is de Amsterdamse Lerarenagenda 2019 – 2023 vastgesteld. Doel? 500 fte meer leraren beschikbaar voor de stad en regio. Aan die opdracht hebben de Amsterdamse scholen, de kennisinstellingen met lerarenopleidingen en de gemeente zich gezamenlijk gecommitteerd.

Wethouder Marjolein Moorman (onderwijs) en HvA-voorzitter Huib de Jong ondertekenen de Lerarenagenda.

Al ruim twee jaar geleden is gestart met de gezamenlijke aanpak. Met Huib de Jong als voorzitter van de Taskforce Lerarentekort is de HvA een stevige speler in de gezamenlijke zoektocht naar een oplossing voor het lerarentekort. De oplossingsrichting is tweeledig.

Enerzijds zetten we al ingezette maatregelen door die nodig zijn om het acute lerarentekort aan te pakken. Daarin is nu vooral de politiek leidend om de randvoorwaarden te realiseren die het verhogen van de instroom bespoedigen. In Amsterdam zijn al enkele maatregelen van kracht, zoals een voorrangsregeling voor huisvesting van leraren en extra tegemoetkoming in de reiskosten.

Anderzijds is het ook belangrijk dat we leraren blijven toerusten voor een veranderende maatschappij, in een stad en regio die steeds diverser wordt. Deze stadsbekwame leraren moeten we vervolgens ook een carrièreperspectief kunnen bieden, zodat we goede en ambitieuze leraren weten te behouden voor het onderwijs. Daar ligt een taak voor de HvA.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 23 april 2019
Luthmila Bartels - Docent Frans

Ik daag mijn leerlingen uit en activeer ze, dát is lesgeven

Lees verder
Emma van Balen - Pabo-student

Ik vind kinderen eindeloos grappig

Lees verder
René van der Drift - uitvoerder

Door mijn 33 jaar ervaring heb ik een hoop praktische en theoretische kennis

Lees verder
Nabil Alaydi - docent Natuurkunde

Toen ik in Nederland kwam, zei een vriendin dat het vanwege de taal lastig zou worden om hier les te geven

Lees verder
Thijs Roovers - Docent groep 6

"Ik besloot in actie te komen en collega's te mobiliseren om samen de problematiek van het lerarentekort aan te kaarten"

Lees verder
Luuk Heideman - mbo-docent

"Het mbo heeft het imago lastig te zijn, maar dat ervaar ik totaal niet zo"

Lees verder