Hogeschool van Amsterdam

Lerarentekort? De HvA maakt er een punt van

De leraren voor de toekomst komen van de Hogeschool van Amsterdam

Het lerarentekort loopt op. In Amsterdam en omstreken harder dan in de rest van het land. Om dit tij te keren heeft de Hogeschool van Amsterdam de krachten gebundeld met het Amsterdamse onderwijs, de gemeente en andere kennisinstellingen met lerarenopleidingen. Want we kunnen het niet alleen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Leraren willen zelf de regie nemen bij het zoeken naar een oplossing voor het lerarentekort. Dat betekent dat ze ook buíten de klas invloed moeten kunnen uitoefenen.

Alumnus Thijs Roovers leerde aan de HvA hoe je dat aanpakt. Hij verwierf in 2017 landelijke bekendheid als initiatiefnemer van de beweging PO in actie.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Hoe bieden we leraren meer carrièreperspectief?

Lector Marco Snoek doet onderzoek naar het ontwikkelen van instrumenten om leraren te ondersteunen bij het nemen van de professionele verantwoordelijkheid voor innovatie in het onderwijs. Hij pleit ervoor dat er meer ruimte komt voor leraren om zich te ontplooien binnen het beroep van leraar.

"Door het lerarentekort hebben we niet alleen méér leraren nodig. We moeten er ook voor zorgen dat leraren die nu het beroep uitoefenen dat ook willen blijven doen." - HvA-lector Marco Snoek (Leren & Innoveren)

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Hoe voorkomen we dat leraren uitvallen?

Het lerarentekort loopt op. Tegelijkertijd hebben startende leraren het de eerste jaren op school soms moeilijk. Daarom moeten we voorkomen dat leraren vroegtijdig uitvallen.

De HvA ondersteunt scholen in de begeleiding van startende leerkrachten. Bijvoorbeeld door dialoogkaarten te ontwikkelen die moeten helpen bij het opbouwen van bekwaamheden van een junior leraar. Voor Hendrieckje van Gent van het Montessori College Oost helpen de kaarten om die bekwaamheden "klein te maken."

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Hoe bereiden we leraren voor op lesgeven in de stad?

Makkelijk is het niet: leerlingen in de grote steden van Nederland presteren gemiddeld minder goed dan leerlingen daarbuiten. Maar veel mensen wonen in stedelijk gebied en de vraag naar leraren is daar groter dan elders. HvA-lectoren Ron Oostdam en Ruben Fukkink schreven een 'survival guide' om aankomende leraren voor te bereiden op lesgeven in de stadsjungle: van startbekwaam naar stadsbekwaam.

Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen kiezen voor het beroep van leerkracht?

De reguliere instroom van Pabo-studenten is niet genoeg om het oplopende lerarentekort te dempen. Bij de Hogeschool van Amsterdam leveren we maatwerk om de aanwas van een nieuw type leerkracht in goede banen te leiden. Zoals zij-instromers, statushouders en hybride vakdocenten die het lesgeven combineren met een andere carrière. Ook laten we scholieren in het voortgezet onderwijs in een vroeg stadium kennismaken met het vak via het project Leraar voor één dag. Het denken over hoe we nieuwe doelgroepen het beste kunnen bedienen gaat bovendien onverminderd door.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 23 april 2019
Luthmila Bartels - Docent Frans

Ik daag mijn leerlingen uit en activeer ze, dát is lesgeven

Lees verder
Emma van Balen - Pabo-student

Ik vind kinderen eindeloos grappig

Lees verder
René van der Drift - uitvoerder

Door mijn 33 jaar ervaring heb ik een hoop praktische en theoretische kennis

Lees verder
Nabil Alaydi - docent Natuurkunde

Toen ik in Nederland kwam, zei een vriendin dat het vanwege de taal lastig zou worden om hier les te geven

Lees verder
Thijs Roovers - Docent groep 6

"Ik besloot in actie te komen en collega's te mobiliseren om samen de problematiek van het lerarentekort aan te kaarten"

Lees verder
Luuk Heideman - mbo-docent

"Het mbo heeft het imago lastig te zijn, maar dat ervaar ik totaal niet zo"

Lees verder