Hogeschool van Amsterdam

Ondernemers en financiën

Ondernemer in nood vraagt pas hulp als water aan lippen staat

Het zit in de aard van ondernemers om te verwachten dat het morgen beter zal gaan. Eenmaal in geldnood is het lastig om op tijd in te grijpen en erger te voorkomen. Schaamte en het stigma rond falen werken bovendien dubbel, omdat problemen bespreekbaar maken direct gevolgen heeft voor samenwerken en zakendoen.

Om het tij te keren doet de Hogeschool van Amsterdam praktijkgericht onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van ondernemersfalen en -herstel. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de ondersteuning (of het gebrek daaraan) vanuit het sociale, zakelijke en institutionele netwerk.

Valkuil

Falen is niet te vermijden, zegt lector Ingrid Wakkee. "Het hoort bij ondernemerschap. Wel kunnen veel kosten van falen voorkomen worden op het moment dat mensen op tijd aan de bel trekken." Een valkuil daarbij is sociaal isolement. "De ondernemer opent zijn post niet, neemt de telefoon niet meer op en slaat netwerkborrels liever over." Een ander symptoom van falen is dat ondernemers hun mentale flexibiliteit verliezen. "Ze zijn zo gefocust op hun geldzorgen dat ze niet meer ondernemen," zegt Wakkee.

Accepteer de marketingcookies om deze podcast te beluisteren.

Amsterdam zzp-hoofdstad van Nederland

Nergens zijn zoveel zelfstandigen gevestigd als in Amsterdam. Voor Manou Chen, manager van de afdeling die vanuit de gemeente ondersteuning biedt aan ondernemers in zwaar weer, zijn de eerste bevindingen uit het onderzoek "herkenbaar". Als deelnemer aan de klankbordgroep van de HvA wordt zijn afdeling regelmatig betrokken bij het onderzoek.

"We bieden als gemeente veel extra voorzieningen om ondernemers in zwaar weer te helpen. Met budgetcoaching bijvoorbeeld, of schuldhulpverlening. Maar de meeste mensen die bij ons aankloppen doen dat te laat. Het kost vervolgens veel meer inspanning om de boel weer op de rails te krijgen. Als het überhaupt al lukt."

De vraag die Chen bezighoudt is welke psychologische barrière doorbroken moet worden om ervoor te zorgen dat zelfstandigen eerder hun ondernemersproblemen onder ogen zien. "Ik denk dat ondernemers elkaar minstens zo goed kunnen ondersteunen en adviseren als de gemeente dat kan. Daarom stoppen we veel energie in het ondersteunen van netwerken van ondernemers, maar we merken dat mensen zich uit die groepjes terugtrekken juist als het slecht gaat."

Manou Chen, zelf ondernemer én hoofd ondersteuning ondernemers bij de gemeente Amsterdam

Hoe nu verder?

Op basis van de eerste inzichten zijn HvA-onderzoekers Juanfra Alvarado en Jeanne Martens in november een nieuw onderzoeksproject gestart dat zich richt op vroegsignalering van ondernemersfalen binnen het zakelijke netwerk. Bedoeling is om de omgeving van de ondernemer bewust te maken van het typische gedrag van ondernemers in zwaar weer en het risico op te laat ingrijpen, met alle grote persoonlijke maar ook maatschappelijke gevolgen van dien.

Het gaat om een internationaal onderzoek in samenwerking met (koepel)organisaties van bedrijfsadviseurs en adviesdiensten uit verschillende landen. De kennis van de HvA op het gebied van ondernemersfalen en herstel dient als leidraad om deze adviseurs in staat te stellen financiële problemen bij ondernemers eerder te herkennen en problematische schulden te helpen voorkomen.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 29 november 2019

mw.  dr. I.A.M. Wakkee (Ingrid)

Lector Entrepreneurship

Tel: 0621155094
i.a.m.wakkee@hva.nl
Bekijk profiel

Juanfra Alvarado

profileimage male

mw.  Dr. J.W.G.M. Martens (Jeanne)

Tel: 0621155751
j.w.g.m.martens@hva.nl
Bekijk profiel