Hogeschool van Amsterdam

Schulden in de stad? De HvA maakt er een punt van

Meer grip op geld om schulden te verhelpen en voorkomen

Drie op de tien Amsterdammers heeft betalingsachterstanden. In het dagelijks leven kan dat leiden tot stress, sociaal isolement en armoede. Dat is niet alleen een probleem voor de schuldenaar, maar ook voor zijn directe omgeving, de schuldeiser en de maatschappij.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Drie op de tien Amsterdammers heeft betalingsachterstanden. In het dagelijks leven kan dat leiden tot stress, sociaal isolement en armoede. Dat is niet alleen een probleem voor de schuldenaar, maar ook voor zijn directe omgeving, de schuldeiser en de maatschappij.

De HvA onderzoekt welke bevolkingsgroepen het grootste risico lopen om de grip op hun portemonnee te verliezen, hoe dat komt en wat eraan gedaan kan worden.

De HvA onderzoekt welke bevolkingsgroepen het grootste risico lopen om de grip op hun portemonnee te verliezen, hoe dat komt en wat eraan gedaan kan worden.

Actuele onderzoeken richten zich onder meer op jongeren, mensen met een beperking en ondernemers. Groepen die vaak oververtegenwoordigd zijn in de stad.

Wat doet financiële stress met je cognitieve vermogen? Is het oplossen van schulden wel effectief als het zo makkelijk blijft om ze te maken? En waarom zijn scholen niet verplicht om kinderen te leren met geld om te gaan? Het zijn vragen waarover HvA-onderzoekers zich dagelijks buigen. Ze doen promotieonderzoek, werken samen met de praktijk aan oplossingen en gebruiken hun inzichten in het onderwijs.

Jongeren en Geld

De HvA wil jongeren voorbereiden op financiële zelfredzaamheid als ze éénmaal op eigen benen komen te staan. Dat wordt in onze snel veranderende maatschappij namelijk steeds belangrijker. HvA-onderzoeker en lerarenopleider economie, Aisa Amagir, promoveert aan de UvA op zogeheten financiële geletterdheid van jongeren. Zij onderzoekt welke effecten financiële educatie heeft op de financiële geletterdheid van 15-jarigen. De eerste resultaten zijn bemoedigend.
Lees verder

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Volgens onderzoek van het Nibud heeft 37% van de mbo-studenten van 18 jaar en ouder één of meer schulden. Dat was aanleiding voor de HvA om onderzoek te doen naar de financiële geletterdheid van jongeren.

Kwetsbare groepen

Waarschijnlijk heeft een kwart of meer van de mensen in de schuldhulpverlening of bewindvoering een licht verstandelijke beperking. Vaak hebben hulpverleners of bewindvoerders niet door dat ze te maken hebben met een cliënt met een beperking.

Op de Hogeschool van Amsterdam werkt Rosine van Dam, onderzoeker bij het lectoraat Armoede-interventies, aan een oplossing.
Lees verder

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Op de hogeschool van Amsterdam werkt Rosine van Dam, onderzoeker bij het lectoraat Armoede-interventies, aan een oplossing voor schuldenproblematiek onder mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Ondernemers & Financiën

Ondernemers zijn witte raven in een lucht vol grijze duiven. Eigenwijze doorzetters die hun zelf aangelegde weg bewandelen. Die hoef je verder niets te vertellen want ze lossen het zelf wel op. Helaas, dat beeld klopt maar ten dele: ondernemen gaat met vallen en opstaan, en veel ondernemingen redden het niet.

Het lectoraat Ondernemerschap onderzoekt wat we kunnen leren van de faalervaringen van ondernemers. De onderzoekers proberen patronen te ontdekken in de verhalen van ondernemers. Met die kennis kunnen we ondernemers helpen om de zaken uiteindelijk weer op de rit te krijgen.
Lees verder

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 2 december 2019