Huisregels en veiligheid

In een grote organisatie is het belangrijk dat alles veilig en eenduidig verloopt.

Regels & reglementen
De HvA heeft Huisregels* opgesteld, zodat we een prettige en veilige studie- en werkomgeving houden.
Bij Regelingen en reglementen vind je onder meer de Regeling Ongewenst gedrag en de Integriteitscode.
De beleidsafdeling Communicatie heeft een Schrijf-en stijlwijzer* opgesteld, die bindend is.
De bibliotheek geeft informatie over auteursrechten.

Veiligheid en verzekering
De HvA vindt het belangrijk dat alle medewerkers in een gezonde en veilige werkomgeving kunnen werken. Dit betekent dat:

  • elke afdeling voldoende BHV’ers heeft;
  • de Arbodienst ondersteuning biedt voor een gezonde werkplek;
  • iedereen een beroep kan doen op de HvA Academie voor gezondheidstrainingen, zoals ‘mindfulness’, maar ook voor loopbaantrajecten en coaching;
  • wanneer je fysieke of psychische belemmeringen ondervindt in je functioneren, dat je dan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking kunt komen voor een financiële bijdrage in de kosten van een aantal diensten of voorzieningen.

De HvA heeft een aantal Verzekeringen* afgesloten voor medewerkers, studenten en het bestuur van de hogeschool, zoals een aansprakelijkheidsverzekering. Bij diefstal, vermissing of beschadiging van laptops of mobiele telefoons die eigendom zijn van de HvA, wordt gekeken of dit te wijten is aan de persoon.

Het is raadzaam om zelf een ziektekosten-, ongevallen- en WA-verzekering af te sluiten. De HvA biedt collectieve zorgverzekeringen aan. Dit zijn Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.
Daarnaast is het mogelijk om een verzekering af te sluiten voor (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid via Loyalis.

Veiligheid betekent ook dat er zorgvuldig met digitale informatie wordt omgegaan. Hiervoor zijn ICT-gedragsregels* opgesteld.

Overige informatie:

*deze verwijzing staat op de medewerkers AZ waarop je vanaf je eerste werkdag toegang hebt.

Gepubliceerd door  HR 1 november 2022