Functie, waardering en declaratie

Alles over je functie, salaris en het declareren van onkosten.

Je bent aangenomen voor een functie waarvan de hoofdlijnen staan beschreven in een (Hay)functieprofiel. In de Functiematrix* staan alle functies en functieschalen.
De hoogte van het salaris is afhankelijk van het niveau van de functie en de kennis en ervaring. Elke medewerker wordt ingepast in één van de salarisschalen van de cao-hbo.
Alle functiefamilies en –profielen staan op de Medewerkers A-Z onder Arbeidsovereenkomst*.

Salaris
Het nettosalaris ontvang je meestal vijf of zes dagen vóór het einde van de maand. Naast het reguliere salaris krijg je vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Het vakantiegeld bedraagt 8% van het brutosalaris en ontvang je bij de salarisbetaling in de maand mei. In december wordt een structurele eindejaarsuitkering (‘13 e maand’) van 8,3% toegekend.
Uitleg salarisstrookje (pdf)

Declaraties
Voor declaraties maak je gebruik van het declaratie- en voorschotformulier. De kosten die je kan declareren staan in het Overzicht declarabele kosten. De gemaakte kosten worden apart uitbetaald, dus niet bij het salaris.
Wil je een factuur direct laten betalen door de HvA, dan moet de factuur van de leverancier aan een aantal eisen voldoen, waaronder de vermelding van de kostenplaatsnummer van je afdeling en aanlevering via digifactuur@hva.nl.
Vraag vooraf altijd goedkeuring aan je leidinggevende en laat je informeren door het secretariaat.

Reiskosten

De HvA heeft bij de reiskostenvergoeding er voor gekozen om het gebruik van de fiets en het reizen per openbaar vervoer te stimuleren. Er is een aantal varianten van het woon-werkverkeer die voor vergoeding in aanmerking komen. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een NS-Business Card. Je ontvangt daarmee 100% vergoeding van werkelijke gemaakte reizen met het openbaar vervoer. Vraag meer hierover tijdens je gesprek met HR.

Digitaal Loket
Heb je vragen over je loonstrook, reiskosten, declaraties of wil je je gegevens wijzigen, zoals je rekeningnummer, dan kun je dit gemakkelijk doorgeven via het Digitaal Loket Administratief Centrum*

*deze verwijzing staat op de medewerkers AZ waarop je vanaf je eerste werkdag toegang hebt.

Gepubliceerd door  HR 29 maart 2022