Hogeschool van Amsterdam

Bereikbaarheid, toegankelijkheid en reiskosten

Alles over vervoer naar je werk, tussen de locaties en hoe je toegang krijgt tot werkplek en locaties.

Reiskosten woon-werk
Alle HvA-locaties zijn goed per openbaar vervoer te bereiken. Bij de vergoeding van reiskosten voor het woon-werkverkeer stimuleert de HvA het reizen per openbaar vervoer en het gebruik van de fiets.

Woon en werk je niet in dezelfde openbaar vervoerzone, dan kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vergoeding van 75% van de kosten van het abonnement woon-werktraject. Dit staat beschreven in de Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer.

Je vraagt de vergoeding aan via het Digitaal loket (zie A-Z van het Medewerkersintranet*)

Medewerkers met 4 of meer reisdagen per week
De medewerker ontvangt 75% van de kostprijs die OV9292.nl aangeeft voor een jaarabonnement over de reisafstand woonadres - werkadres. Dit jaarabonnement is in 10 termijnen te betalen bij de OV-bedrijven. Met een jaarabonnement reis je 12 maanden voor de prijs van 10 maanden.

Medewerkers met 3 of minder reisdagen per week
De medewerker ontvangt 75% van de kostprijs die OV9292.nl aangeeft voor een NS dagretour 2e klas en/of van de prijs van een dagretour per bus van het streekvervoer.

Aanvragen reiskostenvergoeding
Maak een 'print screen' van de gegevens die vermeld staan op www.OV9292.nl die de reis en de kosten van je woon- en werkadres toont. Vul het formulier Eigen verklaring OV in via het Digitaal loket*.

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, ontvang je maandelijks de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer bij je salaris.

Als je geen gebruik maakt van de regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer voor fiets of OV, dan kun je voor de inkomstenbelasting recht hebben op de reisaftrek. Het bedrag van de reisaftrek wordt verminderd met eventuele andere reiskostenvergoedingen die je al ontvangen hebt.

Lees meer over reiskostenvergoeding bij Reiskosten via de A-Z van het Medewerkersintranet.

*deze link verwijst naar het intranet waarop je vanaf je eerste werkdag toegang hebt.

Lees meer

Fiets
​Naast de aanschaf van een fiets met fiscale voordelen biedt de HvA nog een andere mogelijkheid: de HvA-fiets. Een HvA-fiets is een fiets die je gebruikt voor het woon-werkverkeer op meer dan de helft van de dagen dat je werkt. De HvA vergoedt de HvA-fiets op basis van de Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer. Op het medewerkersintranet* staat in de A-Z onder Fietsen alle informatie over de HvA-fiets, de fiscale fiets en ook over het lenen van een ‘dienstfiets’. Een dienstfiets kan je gebruiken om je te verplaatsen tussen de diverse locaties.

Fietsenstalling
De meeste locaties van de HvA hebben een Fietsenstalling* voor zowel medewerkers als studenten. Sommige locaties hebben een afgesloten medewerkersfietsenstalling en/of een afgesloten studentenfietsenstalling. Op de Klantenservicebalies* van de locatie kun je meer informatie vinden.

Sleutel en toegang
Afhankelijk van de locatie krijg je toegang met een sleutel, ‘druppel’ of de HvA-Medewerkerskaart. Deze verleent toegang voor de eigen werkplek, leslokalen en projectruimten, stalling en andere ruimtes.
De Medewerkerskaart* krijg je toegestuurd nadat je je pasfoto hebt geüpload. Voor een sleutel of ‘druppel’ heb je een formulier nodig, dat staat onder Toegangsrechten en sleutels*.
De HvA-Medewerkerskaart gebruik je ook voor gratis koffie, thee, kopieën en prints en voor het openen van elektronische postvakken en lockers binnen de meeste locaties.

Overige informatie: Openingstijden, Eten en drinken, Toegankelijkheid

*deze verwijzing staat op de medewerkers AZ waarop je vanaf je eerste werkdag toegang hebt.

Gepubliceerd door  HR 9 oktober 2018
Neander Houben, kunsteducator bij de opleiding Pedagogiek - Hogeschool van Amsterdam

Iedereen is een acteur, je hebt steeds verschillende petten op, op verschillende momenten. En in mijn klas is het; hoe raak je je studenten

Lees verder
Lubna Medema-Baroud, parttime-docent strafrecht, bestuursrecht en mensenrechten - Hogeschool van Amsterdam

‘’Ik heb het gevoel dat ik hier echt mijzelf kan zijn‘’

Lees verder
Renske Bijl, docent Toegepaste Psychologie - Hogeschool van Amsterdam

Ik heb zoveel collega's die mij inspireren. Zij verdienen die plek minstens net zo veel als ik!

Lees verder
Marc van Bochove, docent bij de opleiding Forensisch Onderzoek van de faculteit Techniek - Hogeschool van Amsterdam

"Die blijk van waardering geeft echt wel een boost!"

Lees verder