Promoveren

De HvA heeft een regeling die het voor docenten mogelijk maakt om gedeeltelijk binnen werktijd te kunnen werken aan een promotieonderzoek.

Ruim veertig docenten maken inmiddels gebruik van deze regeling. Het onderzoek van de promovendi past binnen een HvA onderzoeksprogramma en promovendi worden daarbij begeleid door een van de lectoren. Daarnaast krijgen ze begeleiding van hun (co)promotor. Hierover worden van tevoren goede afspraken gemaakt.

Het promotieonderzoek wordt deels aan de HvA en deels aan de universiteit waaraan de (co)promotor verbonden is, uitgevoerd. De promotie zelf vindt plaats aan de universiteit. Voor toegang tot de promotie geldt het promotiereglement van de betreffende universiteit.

Gepubliceerd door  HR 18 mei 2021