Hogeschool van Amsterdam

Regelingen en arbeidsvoorwaarden

Naast een marktconform salaris biedt de HvA haar medewerkers uitstekende arbeidsvoorwaarden zoals een royale verlofregeling, reiskostenvergoeding en een tegemoetkoming op de kosten van de zorgverzekering.

Salaris en extra uitkeringen

De hoogte van het salaris is afhankelijk van de functie en de kennis en ervaring van de medewerker. In de cao-hbo is een overzicht van de salarisschalen opgenomen. Naast salaris ontvangen medewerkers jaarlijks 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering (dertiende maand).

Reiskostenvergoeding

De HvA stimuleert het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. De HvA vergoedt 75% van de gemaakte reiskosten op basis van tweedeklas vervoer. Als je een gedeelte van het traject met de fiets aflegt, bestaat de mogelijkheid om fiscaal voordelig een fiets aan te schaffen. Naast de ‘fiscale fiets’ kent de HvA ook een HvA-regeling voor een volledig vergoede fiets als je verder geen gebruik maakt van de reiskostenvergoeding.
Voor medewerkers die geen gebruik maken van bovenstaande mogelijkheden geldt de vergoeding die in de cao is vastgelegd. 

Verlofregeling

Binnen het hbo geldt dat je jaarlijks 1659 uur werkt bij een fulltime aanstelling. Op feestdagen en verplichte vrije dagen kan je niet werken en die uren worden dus niet als ‘gewerkt’ aangetekend. Bij de HvA maken we gebruik van de Verlofplanner, waarin al deze gegevens verwerkt zijn en die de verlofuren voor je berekent en omrekent bij een parttime aanstelling. De Verlofplanner laat zien dat je bij een fulltime aanstelling jaarlijks recht hebt op gemiddeld 428 verlofuren. 

Collectieve ziektekostenverzekering

De Vereniging Hogescholen heeft namens alle hogescholen in Nederland collectieve zorgverzekeringen afgesloten met Zilveren Kruis Achmea. Daarnaast heeft de HvA voor haar medewerkers nog een extra overeenkomst afgesloten. Voor de kosten van de zorgverzekering ontvang je een tegemoetkoming van €25,- per maand (naar rato van de werktijd), ook wanneer je niet voor een collectieve verzekering kiest.

Pensioenregeling

Iedere medewerker van de HvA valt onder de pensioenregeling van het ABP. De HvA betaalt een gedeelte van de premie. Voor het meenemen van eerder opgebouwd pensioen, verstrekt het ABP een opgave voor waardeoverdracht.

Professionalisering

De HvA stimuleert de professionele ontwikkeling van alle medewerkers en biedt hiertoe structureel de ruimte. Het vergroten van kennis en vaardigheden is nodig om je werk goed uit te kunnen voeren en om duurzaam inzetbaar te blijven. Denk hierbij aan cursussen, maar ook aan een congresbezoek, een korte stage, een coachingstraject of aan het deelnemen in een landelijk vakoverleg. De HvA Academie ondersteunt de professionele ontwikkeling met trainingen, maar ook met coaching en kennisdeling. 

Gepubliceerd door  HR 29 juni 2017