Regelingen en arbeidsvoorwaarden

Naast een marktconform salaris biedt de HvA haar medewerkers uitstekende arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding en een tegemoetkoming op de kosten van de zorgverzekering.

CAO HBO

De arbeidsvoorwaarden van de Hogeschool van Amsterdam zijn hoofdzakelijk geregeld in de collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs (cao hbo). De cao hbo vind je op www.vereniginghogescholen.nl.

Salaris en extra uitkeringen

De hoogte van het salaris is afhankelijk van de functie en de kennis en ervaring van de medewerker. In de cao-hbo is een overzicht van de salarisschalen opgenomen. Naast salaris ontvangen medewerkers jaarlijks 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering (dertiende maand).

Reiskostenvergoeding

De HvA heeft bij de reiskostenvergoeding er voor gekozen om het gebruik van de fiets en het reizen per openbaar vervoer te stimuleren. Er is een aantal varianten van het woon-werkverkeer die voor vergoeding in aanmerking komen. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een NS-Business Card. Je ontvangt daarmee 100% vergoeding van werkelijke gemaakte reizen met het openbaar vervoer.

Vakantie

In het hbo geldt dat je jaarlijks 1659 uur werkt bij een fulltime aanstelling. Op feestdagen en verplichte vrije dagen kun je niet werken en die uren zijn daarom ‘niet-werkdagen’. Het aantal vakantieuren hangt af van de werkweek die je kiest (36-, 38- of 40-urige werkweek) en de uren die je per dag werkt. Bijvoorbeeld, bij een fulltime aanstelling en een 40-urige werkweek heb je jaarlijks recht op 428 vakantieuren. (bij 36-urige werkweek: 219 uur; bij 38-urige werkweek: 323 uur). De feestdagen en verplichte vrije dagen gaan hier nog vanaf.

Je vakantieverlof wordt geregistreerd in het Digitaal Servicepunt voor Medewerkers (DSPM). Hierin zie je op hoeveel vakantieuren je dat kalenderjaar recht hebt en vraag je je vakantieverlof aan. De HvA maakt gebruik van DSPM voor allerlei personele zaken zoals de registratie van je persoonsgegevens, aanvragen van reiskostenvergoeding en je personeelsdossier.

Collectieve ziektekostenverzekering

Als HvA-medewerker kun je een collectieve zorgverzekering afsluiten bij Zilveren Kruis of Zorg & Zekerheid. Voor de kosten van de zorgverzekering ontvang je een tegemoetkoming van €25,- per maand (naar rato van de werktijd), ook wanneer je niet voor een collectieve verzekering kiest.

Pensioenregeling

Iedere medewerker van de HvA valt onder de pensioenregeling van het ABP. De HvA betaalt een gedeelte van de premie. Voor het meenemen van eerder opgebouwd pensioen, verstrekt het ABP een opgave voor waardeoverdracht.

Professionalisering

De HvA stimuleert de professionele ontwikkeling van alle medewerkers en biedt hiertoe structureel de ruimte. Het vergroten van kennis en vaardigheden is nodig om je werk goed uit te kunnen voeren en om duurzaam inzetbaar te blijven. Denk hierbij aan cursussen, maar ook aan een congresbezoek, een korte stage, een coachingstraject of aan het deelnemen in een landelijk vakoverleg. De HvA Academie ondersteunt de professionele ontwikkeling met trainingen, maar ook met coaching en kennisdeling.

Gepubliceerd door  HR 15 juli 2022