Hogeschool van Amsterdam

Huisvestingsvisie

In de huisvestingsvisie van de Hogeschool van Amsterdam staan de belangrijkste uitgangspunten voor de huisvesting van onderwijs-, onderzoeks- en ondersteunende activiteiten.

Een belangrijk uitgangspunt bij de huisvestingskeuzes die de HvA maakt is dat huisvesting ten dienste staat van het onderwijs. We willen flexibele, eigentijdse gebouwen die vernieuwend onderwijs en onderzoek mogelijk maken. Gebouwen die ontmoeting en samenwerking stimuleren en waarin we groei en krimp van opleidingen gemakkelijk kunnen opvangen.

Een ander uitgangspunt in de visie is dat we de gebouwen die we hebben, beter gaan benutten. Daardoor kunnen we de huisvestingkosten verminderen, en meer gaan investeren in onderwijs en onderzoek.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 25 januari 2018