Hogeschool van Amsterdam

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor HvA-medewerkers wanneer er sprake is van ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersonen zijn benoemd door het College van Bestuur en hebben een onafhankelijke positie. 
De taken van de vertrouwenspersoon zijn onder meer:

  • het geven van voorlichting over ongewenst gedrag;
  • het zorgen voor adequate opvang van degene die een melding doet van ongewenst gedrag;
  • het zorgen voor een vertrouwelijke behandeling van de gegevens;
  • het zoeken naar een informele oplossing;
  • het terzijde staan van de melder bij het indienen van een formele klacht en bij de formele afhandeling daarvan.

De vertrouwenspersonen voor medewerkers zijn:

 

Francis van Hekelen  
f.van.hekelen@hva.nl
T: 06 2115 8339
Faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO)
Bestuurstaf
Centrale diensten (behalve studentenzaken)

Sietske Bijman
s.a.bijman@hva.nl

T: 06-21156808
Faculteit Techniek
Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI)

Janneke Gaanderse
j.h.gaanderse@hva.nl

T: 06-21158318
Faculteit Faculteit Bewegen Sport en Voeding (FBSV)
Faculteit Maatschappij en Recht (FMR)

Natasja van Schaik
n.van.schaik@hva.nl

T: 06-21157107
Faculteit Business en Economie (FBE)
Faculteit Gezondheid (FG)
Dienst studentenzaken

Vertrouwenspersonen worden niet ingezet bij het organisatieonderdeel waar zij zelf werkzaam zijn en waar zij decaan en/of vertrouwenspersoon voor studenten zijn. Medewerkers die om een bijzondere reden een andere vertrouwenspersoon willen spreken, kunnen een van de andere vertrouwenspersonen bellen.

Gepubliceerd door  HR 7 oktober 2019