Hogeschool van Amsterdam

Declaraties CvB

Om de transparantie te verhogen heeft het College van Bestuur (CvB) op 11 mei 2015 besloten om per half jaar de individuele declaraties van de leden van het CvB online beschikbaar te stellen.

De declaraties en de onderliggende bonnen worden steeds in mei (betreffende de tweede helft van het kalender jaar) en november (betreffende de eerste helft van het kalenderjaar) beschikbaar gesteld.

Bij de inwerkingtreding van de Wet normering topinkomens per 1 januari 2013 is het Besluit rechtspositie leden van colleges van bestuur van openbare universiteiten ingetrokken en is het aan de Raad van Toezicht overgelaten de rechtspositie van de leden van het College van Bestuur te regelen. De Raad van Toezicht heeft ervoor gekozen om voor de vergoeding van (on)kosten een heldere en transparante regeling te maken. Deze  Regeling kostenvergoedingen, reiskosten en faciliteiten leden College van Bestuur is daarvan het resultaat.

 

2018

Bestuurdersdeclaraties HvA tweede helft 2018

Bestuurdersdeclaraties HvA eerste helft 2018

2017

Bestuurdersdeclaraties HvA eerste helft 2017

Bestuurdersdeclaraties HvA tweede helft 2017

2016

Declaraties HvA tweede helft 2016

Bestuursdeclaraties HvA en UvA tweede helft 2016

Declaraties UvA tweede helft 2016

Declaraties HvA eerste helft 2016

Samenvattend overzicht - UvA en HvA eerste helft 2016

Declaraties UvA eerste helft 2016

2015

Samenvattend overzicht - UvA en HvA tweede helft 2015

Declaraties HvA tweede helft 2015

Declaraties UvA tweede helft 2015

Samenvattend overzicht - UvA en HvA eerste helft 2015

Declaraties HvA eerste helft 2015

Declaraties UvA eerste helft 2015

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 13 augustus 2019