Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Master Critical Care

Studieprogramma

Tijdens de master Critical Care combineer je theorie en praktijk. Lees meer over wat je leert tijdens deze masteropleiding van 1,5 jaar.

De master Critical Care duurt 18 maanden en is opgebouwd uit 3 semesters. Je kunt kiezen uit 2 uitstroomprofielen: Intensive Care of Acute Cardiologie. De praktijk- en theorieperioden wisselen elkaar af: 4 weken praktijkleren en 1 week les. Het laatste half jaar werk je aan je masterthesis en aan de praktijkcomponent ‘hoog-complexe zorg’.

Leerlijnen

Binnen de semesters wisselen 3 leerlijnen elkaar af:

 • Klinisch handelen en Redeneren
 • Wetenschap
 • Verbeteren van de Praktijk van Zorgverlening

 

Klinisch Handelen en Redeneren

Binnen de leerlijn ‘klinisch handelen’ worden de vitale functies en hun bedreigingen behandeld. Ook komen diagnostiek, behandelingen en condities ten gevolge van behandelingen (bijvoorbeeld cardiochirurgie, neurochirurgie, en complicaties) aan de orde. Je leert te redeneren en te handelen bij patiënten met een toenemende zorgcomplexiteit en in acute situaties.

 

Wetenschap

De uitdagingen binnen de organisatie van verpleegkundige zorgzorgverlening en de kennis en vaardigheden van evidence-based practice stellen je straks in staat een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitsverbeterplan te maken en uit te voeren.

 

Je richt je masterthesis op een verbetering van de directe patiëntenzorg, zoals bijvoorbeeld luchtwegzorg en beademingsinstellingen door verpleegkundigen, of verpleegkundige aandachtspunten op het gebied van medicatie- en vochttoediening.

 

Verbeteren van de Praktijk van Zorgverlening

In de praktijk ontwikkel je kennis en vaardigheden om verpleegkundige zorg te kunnen verlenen in de acute zorgsetting van de intensive care of cardiologie. Theorie- en praktijkonderwijs worden met elkaar verbonden via een mix van leren door praktijkervaring, praktijkopdrachten en korte klinische beoordelingen van kritische beroepssituaties. In deze praktijkgerichte master, is de ontwikkeling van de vier mastercompetenties geïntegreerd in praktijkopdrachten en de evaluatie van het functioneren in de praktijk.

Programma uitstroomprofiel Intensive Care (IC)
ProgrammaJaar 1 Jaar 2
MCC-Intensive CareSemester 1Semester 2Semester 3

Klinisch handelen en redeneren

 

 

 • Basis Intensieve Zorg 
 • Respiratie en Circulatie 
 • Shock en Anesthesie 
 • Hoogcomplexe zorg 
Wetenschap

Wetenschap 1 :

 • Delieropdracht
 • Journal club

Wetenschap 2:

 • De evidence-base van Critical Care
 • Case study

Wetenschap 3 :

 • Afstudeerscriptie
Praktijk

Praktijk 1 (IC) 4 maanden:

 • Basiszorg IC

Praktijk 2 (IC) - 7 maanden:

 • Complexe zorg IC

Praktijk 3 (IC) - 7 maanden: 

 • Hoogcomplexe zorg

Programma uitstroomprofiel Cardiac Care - Hartcatheterisatiekamer (CCU-HCK)

ProgrammaJaar 1 Jaar 2
MCC - Acute CardiologieSemester 1Semester 2Semester 3
Klinisch handelen en redeneren
 • Basis Intensieve Zorg 
 • Circulatie en Hoogcomplexe Cardiale zorg 
 • Shock en Cardiovasculaire medicatie 
 • Interventiecardiologie HCK 
Wetenschap

Wetenschap 1:

 • Delieropdracht
 • Journal club

Wetenschap 2:

 • De evidence-base van Critical Care 
 • Case study

Wetenschap 3:

 • Afstudeerscriptie
Praktijk

Praktijk 1 (CCU) - 4 maanden:

 • Basis zorg CCU

Praktijk 2  (CCU) - 7 maanden:

 • Complexe zorg CCU

Praktijk 3  (HCK) - 7 maanden:

 • Hoogcomplexe zorg CCU

Amsterdam UMC Amstel Academie

Amsterdam UMC Amstel Academie(opent in nieuw venster) verzorgt praktijkopleidingen voor verpleegkundigen op mbo- en hbo-niveau, verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen. Dat doen ze voor 17 ziekenhuizen in de regio, maar ook voor de medewerkers van ruim 40 andere ziekenhuizen in heel Nederland. 

Ontwikkelpartners

Dit programma is mede ontwikkeld met de volgende ziekenhuizen:

IC=Intensive Care, CCU= Cardiac Care Unit, HCK= HartCatheterisatieKamer

Titel en diploma

Na de succesvolle afronding van de opleiding behaal je de opleidingsgraad Master of Science (MSc) en mag je jezelf master Critical Care verpleegkundige noemen. Daarnaast ontvang je een CZO-diploma voor de Intensive Care verpleegkundige of voor de acute cardiologie een CZO diploma voor CCU- en HCK-verpleegkundige.

CZO diploma

Binnen het masterprogramma is de IC of CCU/interventiekamer-medewerker-opleiding geïntegreerd. Voor deze opleiding kom je in aanmerking voor een College Zorg Opleidingen (CZO) erkenning en diploma. Je kan je aan het begin van het studiejaar registreren bij het CZO. Het diploma vraag je aan het einde van de opleiding aan wanneer alle opdrachten behaald zijn.

Lees hier  hoe je je registreert bij het CZO(opent in nieuw venster).

Hoeveel tijd kost deze master je per week?
Download beknopte opleidingsflyer Master Critical Care (PDF)