Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Tijdens de master Critical Care combineer je theorie en praktijk. Lees meer over wat je leert tijdens deze masteropleiding van 1,5 jaar.

De master Critical Care duurt 18 maanden en is opgebouwd uit 3 semesters. Je kunt kiezen uit 2 uitstroomprofielen: Intensive Care of Acute Cardiologie. De praktijk- en theorieperioden wisselen elkaar af: 1 dag les per week. Het laatste semester werk je aan je masterthesis en aan de praktijkcomponent ‘hoog-complexe zorg’. 

Programma uitstroomprofiel IC: semester 1
ThemaOnderdelen

Klinisch Handelen en Redeneren

 • Basis Intensieve Zorg 

 • Respiratie en Circulatie 

Wetenschap
 • Delieropdracht
 • Journal club
Praktijk
 • Praktijk 1 (IC) 4 maanden: Basiszorg IC

Programma uitstroomprofiel IC: semester 2

ThemaOnderdelen
Klinisch Handelen en Redeneren
 • Shock en Anesthesie 
 • Hoogcomplexe zorg 
Wetenschap
 • De evidence-base van Critical Care
 • Case study
Praktijk
 • Praktijk 2 (IC) - 7 maanden:  Complexe zorg IC
Programma uitstroomprofiel IC: semester 3
ThemaOnderdelen
Wetenschap
 • Afstudeerscriptie
Praktijk
 • Praktijk 3 (IC) - 7 maanden: Hoogcomplexe zorg
Programma uitstroomprofiel Cardiac Care - Hartcatherisatiekamer (CCU-HCK): semester 1
ThemaOnderdelen
Klinisch Handelen en Redeneren
 • Basis Intensieve Zorg 
 • Circulatie en Hoogcomplexe Cardiale zorg 
Wetenschap
 • Delieropdracht
 • Journal club
Praktijk
 • Praktijk 1 (CCU) - 4 maanden: Basis zorg CCU
Programma uitstroomprofiel Cardiac Care - Hartcatheterisatiekamer (CCU-HCK): semester 2
ThemaOnderdelen

Klinisch Handelen en Redeneren

 • Shock en Cardiovasculaire medicatie 
 • Interventiecardiologie HCK 
Wetenschap
 • De evidence-base van Critical Care 
 • Case study
Praktijk
 • Praktijk 2  (CCU) - 7 maanden: Complexe zorg CCU

 

Programma uitstroomprofiel Cardiac Care - Hartcatheterisatiekamer (CCU-HCK): semester 3
ThemaOnderdelen
Wetenschap
 • Afstudeerscriptie
Praktijk
 • Praktijk 3  (HCK) - 7 maanden: Hoogcomplexe zorg CCU

Titel en diploma

Na de succesvolle afronding van de opleiding behaal je de opleidingsgraad Master of Science (MSc) en mag je jezelf master Critical Care verpleegkundige noemen. Daarnaast ontvang je een CZO-diploma voor de Intensive Care verpleegkundige of voor de acute cardiologie een CZO diploma voor CCU- en HCK-verpleegkundige.

CZO diploma

Binnen het masterprogramma is de IC of CCU/interventiekamer-medewerker-opleiding geïntegreerd. Voor deze opleiding kom je in aanmerking voor een College Zorg Opleidingen (CZO) erkenning en diploma. Je kunt je aan het begin van het studiejaar registreren bij het CZO. Het diploma vraag je aan het einde van de opleiding aan wanneer je alle opdrachten hebt behaald.

Lees meer over registratie CZO
Hoeveel tijd kost deze master je per week?
Download beknopte opleidingsflyer Master Critical Care (PDF)
(opent in nieuw venster)

De opleiding behoudt zich het recht voor om de startdatum uit te stellen indien het minimumaantal benodigde aanmeldingen niet wordt behaald. In het geval dat het minimumaantal vereiste studenten niet wordt behaald, start de opleiding niet per september 2024. Uitsluitsel hierover wordt gegeven na de inschrijfdeadline van 15 mei 2024.