Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Leraar Bedrijfseconomie

Iets voor jou?

Hoe zet je een onderneming op? Wat heb je nodig om een bedrijf succesvol te maken? Vragen die jou fascineren. Vind je het daarnaast een uitdaging jongeren alles te leren over bedrijfsprocessen? Dan is de deeltijdopleiding Leraar Bedrijfseconomie iets voor jou. Je helpt leerlingen ontdekken dat de ondernemingswereld volop kansen biedt.

Open dag 10 december

Dit ga je doen

De opleiding Leraar Bedrijfseconomie deeltijd biedt een flexibel studieprogramma. Je kunt de studie bijvoorbeeld versneld volgen, afhankelijk van je vooropleiding(en), werkervaring en de extra tijd die je investeert.

Jaar 1

In jaar 1 ontdek je wat het beroep van leraar inhoudt. Je leert welke rollen een docent allemaal heeft en hoe leerlingen zich ontwikkelen. In de 2e helft van het jaar observeer je lessen bij een stageschool. Daarnaast krijg je onder andere economische vakken zoals Bedrijfsadministratie en Financiële Rekenkunde.

Jaar 2

In jaar 2 vormt de stage een belangrijk onderdeel van het programma. Je geeft les en oefent daarbij met de beroepsopdrachten die je vanuit de opleiding krijgt. Bij Vakdidactiek leer je hoe je een les ontwerpt. Je krijgt ook vakken als Marketing en Bedrijfseconomie.

Jaar 3

Jaar 3 staat in het teken van verdieping. Je leert hoe je leerlingen een ondernemingsplan laat maken. In de tweede helft volg je een minor (keuzeprogramma).

Jaar 4

In het laatste jaar doe je onder andere met medestudenten een lesson study waarbij je onderzoekt wat wel en niet goed werkt bij het lesgeven.

Bekijk het studieprogramma

Toelatingseisen

Havo, vwo of mbo 4

Je wordt tot deze opleiding toegelaten met een havo-, vwo- of mbo 4-diploma. Er gelden aanvullende eisen.

Lees meer over toelating

Benodigde tijd

40 uur per week

Bij een volledig programma heb je ongeveer 10 contacturen per week. Daarnaast werk je 15-20 uur per week aan projecten, opdrachten en het voorbereiden van lessen en tentamens.

Lees meer over studielast

Kosten

Collegegeld en extra kosten

Houd naast het jaarlijks vastgestelde collegegeld rekening met extra kosten voor boeken, readers en vakmaterialen van ongeveer € 600 per jaar.

Lees meer over studiekosten

Waarom Leraar Bedrijfseconomie deeltijd?

  • Als leraar bedrijfseconomie ben je gefascineerd in bedrijfsprocessen en wil je jongeren graag kennis en ondernemersvaardigheden bijbrengen.
  • Naast veel vakkennis doe je ook didactische en pedagogische kennis op. Kennis die je leert toepassen tijdens beroepsopdrachten en stages.
  • Als leraar bedrijfseconomie heb je momenteel goede baankansen en inspireer je volgende generaties.
  • Je krijgt te maken met een grote diversiteit aan leerlingen en ouders en je werkt samen met andere professionals en instellingen.
  • Deze opleiding biedt een flexibel studieprogramma. Je kunt de studie versneld volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen en de tijd die je investeert.

Voor wie?

  • Je hebt interesse in ondernemen, marketing en de werking van economie.
  • Je houdt van cijfers.
  • Je wilt graag direct impact hebben op jongeren.