Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

HBO-Verpleegkunde

Wijkverpleegkundige zorg (AGZ)

Kies je voor de richting Wijkverpleegkundige Zorg (WvZ) dan ga je thuis bij de cliënt aan de slag. Je solliciteert bij een van de aangesloten zorginstellingen: Amstelring wijkzorg, Cordaan, Evean, Omring, ViVa! Zorggroep of Zorgcirkel.

Over richting WvZ

Propedeuse: jaar 1

Het programma tijdens het eerste jaar van de opleiding is hetzelfde voor alle studenten die de richting WvZ volgen.

Studieprogramma jaar 1
ZorginstellingBlokInhoud programma
Alle zorginstellingen1
 • Duur: 10 weken
 • 8 dagen introductie eigen zorginstelling
 • 37 dagen theorieonderwijs (afwisselend 5 of 3 dagen per week)
Alle zorginstellingen2
 • Duur: 10 weken
 • 3 dagen per week theorieonderwijs op HvA
 • 2 dagen per week eigen zorginstelling
Alle zorginstellingen3
 • Duur: 10 weken
 • 2 dagen per week theorieonderwijs op HvA
 • 3 dagen per week eigen zorginstelling
Alle zorginstellingen4
 • Duur: 10 weken
 • 1 dag per week theorieonderwijs op HvA
 • 4 dagen per week eigen zorginstelling

Tijdens de opleiding vergaar je in de propedeuse medische, psychologische en verpleegkundige basiskennis op het gebied van Evidence Based Practice, Klinisch Redeneren en Basis-verpleegtechnische en Communicatieve vaardigheden. Je leert hoe het menselijk lichaam functioneert in gezonde en zieke toestand. Je past deze kennis toe in de vaardigheidslessen en tijdens stages. Zo ervaar je of de opleiding en het beroep ook echt bij je passen.

Eis studiepunten voor leer-arbeidsovereenkomst

De zorgstellingen hebben bepaald dat duaalstudenten 60 studiepunten moeten behalen in het eerste studiejaar om de leer-arbeidsovereenkomst voor de hoofdfase te verlengen. Indien je 50 of meer studiepunten hebt behaald maar minder dan 60, dan kan je wel door in het voltijdprogramma maar niet meer in het duaalprogramma.

Hoofdfase: jaar 2,3 en 4

In de hoofdfase werk je elke week 2 of 3 dagen in jouw eigen zorginstelling. Daarnaast volg je 1 dag  per week week theorieonderwijs op de opleiding. Het programma in jaar 2,3 en 4 is voor alle instellingen hetzelfde. 

Jaar 2 en 3

Tijdens de theoriedagen op de campus geef je naast het volgen van verplicht onderwijs ook zelf vorm aan je studie. In de hoofdfase volg je een aantal verplichte modules, zoals Wetenschap & Onderzoek en Acute Zorg. Ook volg je een module die is gekoppeld aan de door jou gekozen richting (AGZ, GGZ of WVZ). Naast deze verplichte modules heb je vrije keuze modules. Bij deze modules kies je uit een bestaand aanbod welke modules aansluiten bij jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling als verpleegkundige.

Jaar 4

Het laatste jaar van de hoofdfase is de afstudeerfase. Praktijk en onderwijs zijn hier volledig op afgestemd, wat inhoudt dat je meerdere afstudeeropdrachten uitvoert, zowel in de praktijk als op de opleiding. De theoriedagen staan vooral in het teken van ondersteunend onderwijs bij het afstuderen.

Versneld afstuderen?

Studenten die zeer succesvol de opleiding doorlopen, kunnen (onder voorwaarden) aan het begin van het derde jaar een verzoek indienen om halverwege het vierde jaar af te studeren.

Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Mbo-hbo-schakeltraject