Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Geestelijke Gezondheidzorg (GGZ)

Kies je voor de richting Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) dan ga je aan de slag op een afdeling van een instelling en/of van een ambulant team. Je solliciteert bij een van de aangesloten zorginstellingen: Arkin of GGZ inGeest.

Over de richting GGZ

Propedeuse: jaar 1

Het programma tijdens het eerste jaar van de opleiding is voor Arkin en GGZ inGeest verschillend. Werk je voor GGZ inGeest? Dan volg je vanaf de start van jaar 1 het duaalprogramma van de opleiding. Werk je voor Arkin? Dan volg je het voltijdprogramma in jaar 1.

Studieprogramma jaar 1 - GGZ inGeest
BlokStudieprogramma

1

 • Duur: 10 weken
 • 8 dagen introductie in eigen zorginstelling
 • 37 dagen theorieonderwijs (afwisselend 5 of 3 dagen per week)

2 en 3

 • Duur: 20 weken
 • Om de week 4 dagen stage in eigen zorginstelling
 • 55 dagen theorieonderwijs (ene week 5 dagen theorie, andere week 1 dag)

4

 • Duur: 10 weken
 • 7 dagen stage per 2 weken in eigen zorginstelling
 • 15 dagen theorieonderwijs
Studieprogramma jaar 1 - Arkin
BlokStudieprogramma

1, 2 en 4

 • 29 weken theorieonderwijs
 • 1 week introductie in eigen zorginstelling

3

 • Duur: 10 weken
 • 4 dagen per week stage in eigen zorginstelling
 • 1 dag per week theorieonderwijs

Tijdens de opleiding vergaar je in de propedeuse medische, psychologische en verpleegkundige basiskennis op het gebied van Evidence Based Practice, Klinisch Redeneren en Basis-verpleegtechnische en Communicatieve vaardigheden. Je leert hoe het menselijk lichaam functioneert in gezonde en zieke toestand. Je past deze kennis toe in de vaardigheidslessen en tijdens stages. Zo ervaar je of de opleiding en het beroep ook echt bij je passen.

Eis studiepunten voor leer-arbeidsovereenkomst

De zorgstellingen hebben bepaald dat duaalstudenten 60 studiepunten moeten behalen in het eerste studiejaar om de leer-arbeidsovereenkomst voor de hoofdfase te verlengen. Haal je 50 of meer studiepunten, maar minder dan 60 studiepunten? Dan mag je wel door in het voltijdprogramma van de opleiding Verpleegkunde, maar niet meer met het duaalprogramma.

Hoofdfase: jaar 2,3 en 4

In de hoofdfase werk je in de praktijk en volg je tijdens het studiejaar om de week 2 dagen theorieonderwijs op de opleiding. Het programma tijdens de hoofdfase van de opleiding is voor GGZ inGeest en Arkin hetzelfde.

Jaar 2 en 3

Tijdens de theoriedagen op de campus geef je naast het volgen van verplicht onderwijs ook zelf vorm aan je studie. In de hoofdfase volg je een aantal verplichte modules, zoals Wetenschap & Onderzoek en Spoedeisende Verpleegkundige. Daarnaast volg je een module die is gekoppeld aan de door jou gekozen richting (AGZ, GGZ of WVZ). Naast deze verplichte modules heb je vrije keuze modules. Bij deze modules kies je uit een bestaand aanbod de modules die aansluiten bij jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling als verpleegkundige of werkplek.

Jaar 4

Het laatste jaar van de hoofdfase is de afstudeerfase. Praktijk en onderwijs zijn hier volledig op afgestemd. Dit houdt in dat je zowel in de praktijk als op de opleiding afstudeeropdrachten uitvoert. De theoriedagen staan vooral in het teken van ondersteunend onderwijs bij het afstuderen.

Versneld afstuderen?

Studenten die zeer succesvol de opleiding doorlopen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een verzoek indienen om halverwege het vierde jaar af te studeren.

Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
Wijkverpleegkundige Zorg (WVZ)
Mbo-hbo-schakeltraject