Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

HBO-Verpleegkunde

Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

Kies je voor de richting Algemene Gezondheidszorg (AGZ) dan ga je aan de slag in het ziekenhuis. Je solliciteert bij 1 van de aangesloten zorginstellingen: OLVG of Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Over richting AGZ

Propedeuse: jaar 1

Het programma tijdens het eerste jaar van de opleiding is verschillend voor het OLVG en het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Ben je in dienst van het OLVG? Dan volg je vanaf de start van jaar 1 het duaalprogramma van de opleiding. Werk je voor het Amsterdam UMC, locatie VUmc? Dan volg je in jaar 1 onderwijs samen met studenten van het voltijdprogramma.

Studieprogramma jaar 1
ZorginstellingStudieprogramma
OLVG

Blok 1: 

 • Duur: 10 weken
 • 8 dagen introductie in eigen zorginstelling
 • 37 dagen theorieonderwijs (afwisselend 5 of 3 dagen per week)

Blok 2 en 3: 

 • Duur: 20 weken
 • Om de week 4 dagen stage in eigen zorginstelling
 • 55 dagen theorieonderwijs (ene week 5 dagen theorie, andere week 1 dag)

Blok 4:

 • Duur: 10 weken
 • 7 dagen stage per 2 weken in eigen zorginstelling
 • 15 dagen theorieonderwijs
Amsterdam UMC, locatie VUMC

Blok 1,2 en 4: 

 • 29 weken theorieonderwijs
 • 1 week introductie in eigen zorginstelling

Blok 3:

 • Duur: 10 weken
 • 4 dagen per week stage in eigen zorginstelling
 • 1 dag per week theorieonderwijs

Tijdens de opleiding vergaar je in de propedeuse medische, psychologische en verpleegkundige basiskennis op het gebied van Evidence Based Practice, Klinisch Redeneren en Basis-verpleegtechnische en Communicatieve vaardigheden. Je leert hoe het menselijk lichaam functioneert in gezonde en zieke toestand. Je past deze kennis toe in de vaardigheidslessen en tijdens stages. Zo ervaar je of de opleiding en het beroep ook echt bij je passen.

Eis studiepunten voor leer-arbeidsovereenkomst

De zorgstellingen hebben bepaald dat duaalstudenten 60 studiepunten moeten behalen in het eerste studiejaar om de leer-arbeidsovereenkomst voor de hoofdfase te verlengen. Als je 50 of meer studiepunten hebt behaald, maar minder dan 60, dan kan je wel door in het voltijdprogramma, maar niet meer in het duaalprogramma.

Hoofdfase: jaar 2, 3 en 4

In de hoofdfase werk je elke week 2 of 3 dagen in je eigen zorginstelling en volg je tijdens het studiejaar om de week 2 dagen theorieonderwijs op de opleiding. Het programma tijdens de hoofdfase van de opleiding is voor OLVG en UMC, locatie VUmc hetzelfde.

Jaar 2 en 3

Tijdens de theoriedagen op school geef je naast het volgen van verplicht onderwijs ook zelf vorm aan je studie. In de hoofdfase volg je een aantal verplichte modules, zoals Wetenschap & Onderzoek en Spoedeisende Verpleegkundige. Ook volg je een module die is gekoppeld aan de door jouw gekozen richting (AGZ, GGZ of WVZ). Naast deze verplichte modules heb je vrije keuze modules. Bij deze modules kies je uit een bestaand aanbod de modules die aansluiten bij jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling als verpleegkundige.

Jaar 4

Het laatste jaar van de hoofdfase is de afstudeerfase. Praktijk en onderwijs zijn hier volledig op afgestemd. Dit houdt in dat je afstudeeropdrachten uitvoert, zowel in de praktijk als op de opleiding. De theoriedagen staan vooral in het teken van ondersteunend onderwijs bij het afstuderen.

Versneld afstuderen?

Studenten die zeer succesvol de opleiding doorlopen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een verzoek indienen om halverwege het vierde jaar af te studeren.

Studieprogramma richting Geestelijke Gezondheidszorg
Studieprogramma Wijkverpleegkundige Zorg
Mbo-hbo-schakeltraject