Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Jaar 2, 3 en 4

-

Jaar 2

In de loop van het eerste jaar ga je een eigen leerroute kiezen. Vanaf niveau 2 volg je de door jou gekozen stones. Je kunt kiezen voor CO- of CB-stones of gecombineerde CO/CB-stones. In het tweede semester volg je in blok 3 of blok 4 Werkplekleren. Daarbij voer je opdrachten uit op je werkplek. We toetsen jouw ontwikkeling op de werkplek in de vorm van een tussenassessment. Daar worden alle eindkwalificaties op tussenniveau in samenhang getoetst aan de hand van bewijsstukken.

Jaar 3

Voor niveau 3 kies je weer zelf de stones die jij wilt volgen en die goed aansluiten bij jouw persoonlijke studieroute, ook nu weer in goed overleg met je coach. Nu wordt je definitieve leerroute goed zichtbaar. Heb je je meer gericht op Communicatie of Creative Business, of heb je voor een gecombineerde route gekozen? In het derde jaar kun je ook een minor volgen, binnen of buiten de opleiding. 

Jaar 4: Afstuderen

Tijdens het afstuderen haal je nog één keer het allerbeste uit jezelf. Je hebt alle eindkwalificaties behaald tijdens je eindassessment en nu mag je knallen in een beroepsrol en onderwerp waarin jij talentvol bent.

Titel en diploma

Na het afronden van Creative Business ontvang je het diploma Creative Business en mag je de titel Bachelor of Arts voeren.

Coaching in het stonesonderwijs

Coaching is een belangrijk onderdeel in het stonesonderwijs. Dat bieden we ook aan bij de deeltijdopleiding, zodat je je niet alleen inhoudelijk kunt ontwikkelen in het vakgebied, maar ook op persoonlijk en professioneel vlak. Vooral die professionele ontwikkeling krijgt bij deeltijd de nadruk en willen we laten terugkomen in een professionele houding op de opleiding (hoe leer ik) én in een professionele houding op het werk (hoe werk ik). Je krijgt in jaar 1 een coach toegewezen die je begeleidt tijdens je hele opleiding en je ook helpt bij studiekeuzes. Er zijn twee vormen van coaching: individueel en in groepsverband (van max. 15 studenten) waarin we aandacht besteden aan zelfkennis, samenwerking/feedback, zelfsturing en overtuigend communiceren.

Hoeveel tijd kost de opleiding Creative Business deeltijd per week?