Hogeschool van Amsterdam

Studielast

Voeding en Diëtetiek

In het eerste jaar van de studie Voeding en Diëtetiek bestaat je studieweek uit contacturen en zelfstudie. Aan het einde van het jaar krijg je een bindend studieadvies (BSA). De verdeling van de studielast ziet er als volgt uit.

Contacttijd

  • 8 uur per week werk je aan een project voor een opdrachtgever in Amsterdam en omgeving. Je wordt begeleid door docenten én coaches uit jouw team.
  • 12 uur per week volg je gemengd onderwijs. Denk aan een afwisseling tussen practica, werksessies en colleges op locatie én online.

Zelfstudie

  • 20 uur per week besteed je aan zelfstudie en het maken van opdrachten met medestudenten.

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in het eerste jaar van de opleiding minder dan 45 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Lees meer over de BSA-norm.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 23 februari 2021