Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Voeding en Diëtetiek

Op deze pagina vind je meer informatie over de toelatingseisen voor Voeding en Diëtetiek per vooropleiding.

Instromen zonder mbo-diploma

Let op!  Voor studiejaar 2020-2021 geldt een speciale regeling voor mbo-studenten die in september 2020 willen starten en een kleine studievertraging hebben opgelopen door de maatregelen rond de coronacrisis. Bekijk de actuele informatie over de toelating op deze pagina.

Havo, vwo en mbo-4

Je wordt tot Voeding en Diëtetiek toegelaten met een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Er gelden geen extra eisen, ook niet voor de nieuwe profielen havo en vwo. Houd er wel rekening mee dat als je geen scheikunde in je vakkenpakket hebt, je je kennis op dit gebied in het eerste jaar van je studie (of ervoor) moet bijspijkeren.

Let op: je wordt alleen toegelaten tot de opleiding Voeding en Diëtetiek​ als je een mbo-diploma hebt, voorzien van een datum vóór 1 september.

Hbo en wo

Heb je een propedeusediploma op hbo- of wo-niveau? Dan kun je eventueel één of meerdere vrijstellingen krijgen voor vakken die je al hebt afgerond. Je kunt deze vrijstelling(en) aanvragen aan het begin van ieder blok. 

Instroom jaar 2

Bij Voeding en Diëtetiek aan de HvA kun je instromen aan het begin van het tweede studiejaar met een afgeronde hbo-propedeuse Voeding en Diëtetiek met dezelfde croho-naam.

  • Stuur een mail naar examencommissievoeding@hva.nl.
  • De examencommissie nodigt je uit voor een assessment en een motivatiegesprek.
  • Heb je het assessment en motivatiegesprek met goed gevolg afgelegd én je propedeuse voor 31 augustus overhandigtd Dan kun je daarna starten in het 2e jaar.

Let op: de 4 hbo-opleidingen Voeding en Diëtetiek in Nederland bieden niet dezelfde stof aan in het 1e jaar. Wil je instromen in het 2e jaar met een afgeronde hbo-propedeuse Voeding en Diëtetiek? Dan moet je zelf eventuele tekorten wegwerken. 

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Dan kun je Studentenzaken vragen om je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen NT2-II. 

Voorbereidende cursussen

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren. Je kunt ook vakken volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan als je deze nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Bekijk alle voorbereidende HvA-cursussen.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 26 juni 2020