Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Voeding en Diëtetiek

Je wordt tot Voeding en Diëtetiek toegelaten met een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor deze opleiding gelden geen extra eisen.

Voor de nieuwe profielen havo en vwo gelden ook geen extra eisen. Houd er wel rekening mee dat als je geen scheikunde in je vakkenpakket hebt, je je kennis op dit gebied in het eerste jaar van je studie (of ervoor) moet bijspijkeren.

Let op: je wordt alleen toegelaten tot de opleiding Voeding en Diëtetiek​ als je een mbo-diploma hebt, voorzien van een datum voor 1 september.

Heb je een propedeusediploma op hbo- of wo-niveau? Dan kun je eventueel één of meerdere vrijstellingen krijgen voor vakken die je al hebt afgerond. Je kunt deze vrijstelling(en) aanvragen aan het begin van ieder blok. 

Instroom tweede jaar

Bij Voeding en Diëtetiek aan de HvA kun je instromen aan het begin van het tweede studiejaar met van een afgeronde hbo-propedeuse Voeding en Diëtetiek met dezelfde croho-naam. Stuur hiervoor een mail naar examencommissievoeding@hva.nl. De examencommissie nodigt je dan uit voor een assessment en een motivatiegesprek. Als je deze met goed gevolg hebt afgelegd én je je propedeuse voor 31 augustus overhandigt, dan kun je daarna beginnen in het tweede jaar.

Let op: de vier hbo-opleidingen Voeding en Diëtetiek in Nederland bieden niet dezelfde stof aan in het eerste jaar. Wil je instromen in het tweede jaar met een afgeronde hbo-propedeuse Voeding en Diëtetiek? Dan moet je zelf eventuele deficiënties wegwerken. 

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek

Heb je een buitenlands diploma? Dan kun je Studentenzaken vragen om je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen NT2-II. 

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren. Je kunt ook vakken volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaanals je deze nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Bekijk alle voorbereidende HvA-cursussen.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 18 juli 2019