Toelatingseisen

Voeding en Diëtetiek

Op deze pagina vind je meer informatie over de toelatingseisen per vooropleiding voor Voeding en Diëtetiek.

Havo, vwo en mbo-4

  • Je wordt toegelaten met een havo-, vwo- of mbo-4-diploma.
  • Er gelden geen aanvullende eisen, ook niet voor de nieuwe profielen havo en vwo.
  • Geen scheikunde in je vakkenpakket? Dan moet je je kennis op dit gebied in jaar 1 van je studie - maar het liefst daarvoor - bijspijkeren.

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2022 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2022-2023.

Hbo en wo

  • Heb je een propedeusediploma op hbo- of wo-niveau? Dan kun je eventueel één of meerdere vrijstellingen krijgen voor al afgeronde vakken.
  • Vraag eventuele vrijstelling(en) aan bij de start van ieder semester.

Instromen jaar 2

Bij Voeding en Diëtetiek aan de HvA kun je instromen aan het begin van het tweede studiejaar met een afgeronde hbo-propedeuse Voeding en Diëtetiek met dezelfde croho-naam.

Wat moet je doen?

  • Stuur een mail naar examencommissievoeding@hva.nl met daarin het verzoek om in te stromen in jaar 2.
  • Je ontvangt een uitnodiging voor een assessment en motivatiegesprek.
  • Heb je het assessment en motivatiegesprek met goed gevolg afgelegd én je propedeuse voor 31 augustus overhandigd? Dan kun je starten in het 2e jaar.

Let op: de 4 hbo-opleidingen Voeding en Diëtetiek in Nederland bieden niet dezelfde stof aan in het eerste jaar. Wil je instromen het tweede jaar met een afgeronde hbo-propedeuse Voeding en Diëtetiek? Dan moet je zelf eventuele tekorten wegwerken.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau: Staatsexamen NT2-II.

Voorbereidende cursussen

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren. Je kunt ook vakken volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan als je deze nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Bekijk alle voorbereidende HvA-cursussen

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 6 april 2022