Hogeschool van Amsterdam

Verder studeren

Voeding en Diëtetiek

Een hbo-bachelor biedt een goede basis om verder te studeren. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van welke master je kiest en aan welke hogeschool of universiteit.

Hogescholen en universiteiten geven bij hun masteropleidingen aan of en onder welke voorwaarden je met jouw hbo-bachelor wordt toegelaten en of ze aanvullende eisen stellen. Bij doorstroom van een hbo-bachelor naar een wo-master is bijna altijd sprake van een doorstroom- en schakelprogramma.

Masters

Heb je na opleiding Voeding en Diëtetiek de smaak te pakken? Dan kun je doorstromen naar verschillende universitaire masters, bijvoorbeeld de Engelstalige master Nutrition & Health aan de Wageningen University. Uiteraard moet je dan wel voldoen aan de toelatingseisen van de desbetreffende master.

Food Network HvA

Ontwikkelen en leren stopt niet na het afronden van je studie, of wanneer je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. De huidige samenleving vraagt van professionals dat zij zich blijven ontwikkelen en op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld. Zo blijf je flexibel en duurzaam inzetbaar op de arbeidsmarkt. Daarom biedt de opleiding Voeding en Diëtetiek via het Food Network cursussen, trainingen en workshops voor voedingprofessionals.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 28 februari 2020