Hogeschool van Amsterdam

Stage

Voeding en Diëtetiek

Praktijkervaring opdoen. Dat begint in het tweede jaar met een korte stage en eindigt in het vierde jaar met een stage van 5 maanden als (beginnend) beroepsbeoefenaar.

Cassandra - Voeding en Diëtetiek
Cassandra - Student Voeding en Diëtetiek

De stage bij STACH was voor mij absoluut een hoogtepunt. Alles wat ik had geleerd tijdens de opleiding kon ik meteen toepassen in de praktijk.

Lees verder

Als student profiteer je voor je stages van de vele contacten die de opleiding heeft in de levensmiddelenindustrie en bij toonaangevende instellingen op het gebied van gezondheidszorg, voorlichting en sport.

Stage jaar 2

In het tweede jaar volg je een korte stage. Je werkt gedurende 8 weken 2 dagen per week met een medestudent aan een praktijkopdracht binnen een organisatie. Een docent van de opleiding begeleidt jullie tijdens de stage. 

Voorbeelden stageopdrachten

 • Een tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder bewoners van een instelling.
 • Een voorlichtingsprogramma ontwikkelen, uitvoeren en evalueren.
 • Een brochure schrijven of herschrijven.
 • HACCP (Hygiënecode)-onderzoek verrichten.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van een kwaliteitshandboek.
 • Een website ontwikkelen.

Stage jaar 3

Als je kiest voor de minor Dietetics loop je in het derde jaar ook stage. Tijdens deze minor maak je kennis met het werkveld van de diëtist. Je leert hoe je onderbouwd handelt, klinisch redeneert en een behandelplan opstelt. In de tweede helft van deze minor loop je 15 weken stage bij een diëtistenpraktijk. 

Stage jaar 4

In het vierde jaar loop je 20 weken stage bij een organisatie. Je werkt als assistent voedingskundige of diëtist. Je begint met meelopen om een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden, maar daarna verricht je zelfstandig een aantal taken en voer je een aantal opdrachten uit.

Voorbeelden stageopdrachten Nutrition & Dietetics

 • Kleinschalig onderzoek voor de afdeling diëtetiek (bijvoorbeeld het kader van kwaliteitszorg).
 • Anamnesegegevens en/of gegevens uit voedingsdagboekjes verwerken en een daarop gebaseerd voedingsadvies geven.
 • Voorlichting geven aan voedingsassistenten.
 • Voorlichtingsmateriaal samenstellen of ontwerpen voor voedingsassistenten of een andere doelgroep.

Voorbeelden stageopdrachten Nutrition & Health Promotion

 • Veelvoorkomende vragen van consumenten inventariseren en uitwerken naar voorlichtingsmateriaal.
 • Voorlichtingsprogramma voor jongeren opstellen, uitvoeren en evalueren.
 • Sponsorplan schrijven voor een gezondheidsbevorderingsproject.

Voorbeelden stageopdrachten Nutrition & New Product Management

 • Trend- en marktonderzoek opzetten en uitvoeren.
 • Bijdrage leveren aan productontwikkeling.
 • Ontwikkelen van een marketing- of communicatieplan.
 • Voedingskundige onderbouwing schrijven bij een product.
 • Bijdrage leveren aan kwaliteitsbeleid (ISO, allergenen).
 • Organiseren van een workshop over hygiëne.
Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 25 juni 2020