Hogeschool van Amsterdam

Jaar 4

Voeding en Diëtetiek

In jaar 4 loop je stage en ga je afstuderen. Het werkterrein van afgestudeerden van Voeding en Diëtetiek bevindt zich van oudsher grotendeels binnen de gezondheidszorg. Tegenwoordig zoeken en vinden steeds meer afgestudeerden hun toekomstig werkterrein buiten de gezondheidszorg.

Eline - Voeding en Diëtetiek
Eline - Student Voeding en Diëtetiek

Samen met een studiegenoot onderzocht ik de voedingstoestand en voedingsinname van gedetineerden in de voormalige Bijlmer Bajes.

Lees verder

STAGE

Tijdens de opleiding Voeding en Diëtetiek leer je omgaan met beroepsproblemen en beroepssituaties uit zowel het paramedische als het voedingskundige (niet-paramedische) werkveld. Door stages in het werkveld oefen je met de opgedane theorie en beroepsvaardigheden en leer je deze toe te passen in de praktijk. 

Voor je stage moet je aan bepaalde instapvoorwaarden voldoen. De stagebank van Voeding en Diëtetiek biedt een overzicht van alle aangeboden opdrachten voor stages en afstuderen. Hieruit maak je zelf een keuze. Je mag ook zelf een stageplaats zoeken in overleg met de stagecoördinator.

AFSTUDEREN

Het afstudeerproject vormt een belangrijk onderdeel van de hoofdfase. Door middel van een afstudeerproject profileer je je in een bepaald segment van het beroepenveld. Je ontwikkelt beroepscompetenties op het hoogste niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.

De algemene doelstelling van het afstudeerproject is dat je zelfstandig, methodisch en systematisch een relevant beroepsvraagstuk analyseert en onderzoekt voor het domein Voeding en Voedsel. De uitkomsten verantwoord je onder andere in de vorm van een scriptie en presenteer je tijdens een individueel eindassessment.  

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 25 juni 2020