Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

Voeding en Diëtetiek

In het derde jaar volg je een specialisatie en een minor. Bij een specialisatie ga je nog dieper in op een bepaald onderwerp. Een minor is een keuzeprogramma van een half jaar ter verbreding of verdieping van de studie. Je kiest een gebied waarover je meer wilt weten. Dit kan binnen of buiten je eigen opleiding.

Specialisatie

Tijdens het eerste semester van het derde jaar volg je een specialisatie in jouw afstudeerrichting.

Specialisatie Nutrition & Dietetics

Je verdiept je vooral in de tweedelijnszorg (ziekenhuis en geestelijke gezondheidszorg). Na afronding van dit semester heb je een goed overzicht van alle mogelijke werkvelden voor jou als toekomstige diëtist.

Specialisatie Health Promotion

In deze specialisatie staat het thema ‘(her)ken de doelgroep’ centraal. Je goed kunnen inleven in een doelgroep is een eerste voorwaarde voor het bereiken van jouw doelstellingen. Je krijgt vakken als Interventie-uitvoering, Interventieontwikkeling, Psychologie en Managementvaardigheden.

Specialisatie Nutrition & New Product Management

Een internationaal semester waarbij de voertaal Engels is. Het onderwerp is Creating Food Concepts in Europe: een interdisciplinaire module waarin je kennis over eetcultuur, productontwerp en sensorisch onderzoek toepast. De kennis die je tijdens deze specialisatie opdoet, verwerk je in een ondernemingsplan voor een nieuw voedingsconcept voor de Europese markt.

MINOR

In het tweede semester van jaar 3 volg je een minor; een keuzeprogramma ter verbreding of verdieping van je studie. De minor duurt een half jaar. Er is sprake van keuzevrijheid, maar ook van instapvoorwaarden per minor. Je kiest een gebied waarover je meer wilt weten. Dit kan binnen of buiten je eigen opleiding. Wil je een minor volgen buiten de opleiding? Dan moet je hiervoor een verzoek indienen bij de Examencommissie. 

Voeding en Diëtetiek biedt 3 minoren aan:

  • Dietetics: tijdens deze minor maak je kennis met het werk van de diëtist in de praktijk en doe je zelf praktijkervaring op. Ook werk je aan een of meerdere opdrachten in de beroepspraktijk van de paramedische zorg. Dit is zorg gericht op het beter functioneren als gevolg van ziekte of aandoening. Een diëtist begeleidt je tijdens deze minor. 
     
  • Nutrition & Health Promotion - Personal Trainer: je leert alles over het bewegingsapparaat en hoe je het lichaam traint. Ook leer je waar je extra aandacht aan moet schenken bij mensen met diverse ziektebeelden zoals obesitas en diabetes. Je loopt stage bij een sportschool waar je onder supervisie cliënten begeleidt.
     
  • New Product Management: een belangrijk onderdeel van deze minor is een stage in de voedingsmiddelenindustrie. De opleiding stemt het theorieprogramma in de eerste 4 weken zoveel mogelijk af op actuele stageplaatsen. Denk aan onderwerpen zoals kwaliteitsmanagement, allergenenmanagement en lessen die je voorbereiden op je stage.
Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 25 juni 2020