Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Voeding en Diëtetiek

Bij Voeding en Diëtetiek heb je minimaal 20 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken per jaar.

Contactuur

De contacttijd bestaat uit colleges, practica en project- en studiebegeleiding. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ca. 20 uur alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoeken, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 19 september 2019