Hogeschool van Amsterdam

Honours

Voeding en Diëtetiek

Meer uit jezelf halen tijdens je opleiding? Voeding en Diëtetiek biedt 5 uitdagende Honours Modules voor talentvolle en gemotiveerde studenten. Je volgt één of meerdere modules over uiteenlopende onderwerpen naast je reguliere studieprogramma en betaalt geen extra collegegeld.

Food in Society

De Honours Module Food in Society biedt een verdieping in de maatschappelijke, sociale en culturele aspecten van eten en voedsel.

Psychologie van het Eten

Tijdens de Honours Module ‘Psychologie van het Eten’ krijg je inzicht in wetenschappelijk onderzoek naar psychologische aspecten van eetgedrag en eetproblemen. Ook leer je hoe je onderzoekresultaten op een aansprekende manier presenteert en een discussie hierover voert met studiegenoten. Daarnaast biedt de module extra activiteiten zoals een symposiumbezoek.

E-Club

Wil je proeven aan het echte ondernemerschap? Dan is de Engelstalige E-Club Honours Module iets voor jou. Je ervaart hoe het is om een eigen merk en een eigen product op de markt te brengen. Je richt je op een zelf gekozen doelgroep met omzet als mogelijk resultaat.

Pamoja Kenya

De Engelstalige Honours Module Pamoja Kenya is een uniek sportontwikkelingsproject. Pamoja Kenya betekent samen en verwijst naar de samenwerking met de Keniaanse ngo A-step. Binnen de module Pamoja Kenya pas je jouw expertise en kennis toe in de praktijk. Een deel van het project voer je daadwerkelijk ui​t in Kenia.

Wat is wijsheid?

Wat leer je tijdens module 'Wat is Wijsheid?' Door allerlei reflecties over levensgeluk, belangrijke filosofische stromingen, en zingevingsvraagstukken neemt de innerlijke reikwijdte toe. Visie en daadkracht worden sterker en het hart en de ziel groter.

Studiepunten Honours Modules

De Honours Modules richten zich op tweedejaarsstudenten en hoger. Daarnaast moet je voldoen aan de instapvoorwaarden van de desbetreffende module. De studielast per module is 5 EC (European Credits), dit komt overeen met 40 studiebelastingsuren. Je ontvangt een certificaat als je minimaal 15 Honours studiepunten hebt behaald. ​

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 25 juni 2020