Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding heeft een gevarieerd programma; de stage in de basisschool, onderzoeksvaardigheden en vakken als (ontwikkelings)psychologie, pedagogische wetenschappen, onderwijskunde, onderzoekend en ontwerpend leren, taal en rekenen komen aan bod.De opleiding heeft een gevarieerd programma; de stage in de basisschool, vakken als leerpsychologie, pedagogiek, Nederlands, rekenen en wetenschap en techniek komen aan bod. Een uitgebreide beschrijving van het studieprogramma vind je op de website van de UvA .

Romy Klaver - Universitaire Pabo van Amsterdam

Het allerfijnst is de koppeling tussen theorie en praktijk

Lees verder
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 augustus 2020