Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Toegepaste Wiskunde

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma, een mbo-diploma op niveau 4 of een gelijkwaardig bevonden diploma. Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen voor havo en vwo. Kijk hiervoor in het onderstaande schema.

Aanvullende eisen

 

Natuur en Techniek

Natuur en Gezondheid

Economie en Maatschappij

Cultuur en Maatschappij

Havo

Geen extra eisen

Geen extra eisen

Wiskunde B

Wiskunde B

Vwo

Geen extra eisen

Geen extra eisen

Geen extra eisen

Wiskunde A of B

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Aanbeveling

Als je nog geen profiel hebt gekozen hebben wij een advies: Bij alle profielen waarvoor Wiskunde B in bovenstaand schema geen aanvullende eis is raden wij toch aan dat vak te kiezen als jouw school die mogelijkheid biedt.

MBO-vertraging door coronamaatregelen

Wij kunnen ons voorstellen dat je in het laatste jaar van je mbo-opleiding door de maatregelen rond het coronavirus één of een aantal kleine studieonderdelen niet kunt afronden. Je ontvangt dan geen mbo-diploma aan het einde van dit schooljaar. Om te voorkomen dat studenten hierdoor niet kunnen doorstromen naar het hbo, wordt momenteel op landelijk niveau overlegd  hoe de doorstroming naar het hbo voor deze studenten zo goed mogelijk geregeld kan worden. De HvA is aangesloten bij dit overleg en houdt de ontwikkelingen goed in de gaten. Zodra meer bekend is, lees je dat op deze pagina. Wil je in september kunnen starten met een HvA-opleiding, meld je dan voor 1 juni 2020 aan.  

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt.  Meer informatie over diplomawaardering.

Taal- en Schakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taal- en Schakeltraject.

21 JAAR OF OUDER

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het  21+ toelatingsonderzoek.

Ontbrekende vakken

Heb je een havo- diploma met het profiel E&M of C&M zonder Wiskunde B dan kun je alleen toegelaten worden met een deelcertificaat Wiskunde B van het volwassenonderwijs, een certificaat van het Boswell-Bèta examen Wiskunde B of een certificaat van het voortentamen Wiskunde B van de CCVX.

Heb je een VWO- diploma C&M zonder Wiskunde A of B  dan kun je alleen toegelaten worden met een deelcertificaat Wiskunde A of B van het volwassenonderwijs, een certificaat van het Boswell-Bèta examen Wiskunde B of een certificaat van het voortentamen Wiskunde B van de CCVX.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 14 april 2020