Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Toegepaste Wiskunde

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma, een mbo-diploma op niveau 4 of een gelijkwaardig bevonden diploma. Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen voor havo en vwo. Kijk hiervoor in het onderstaande schema.

Aanvullende eisen

Natuur en Techniek

Natuur en Gezondheid

Economie en Maatschappij

Cultuur en Maatschappij

Havo

Geen extra eisen

Geen extra eisen

Wiskunde B

Wiskunde B

Vwo

Geen extra eisen

Geen extra eisen

Geen extra eisen

Wiskunde A of B

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding in studiejaar 2021-2022.

Aanbeveling

Als je nog geen profiel hebt gekozen hebben wij een advies: Bij alle profielen waarvoor Wiskunde B in bovenstaand schema geen aanvullende eis is raden wij toch aan dat vak te kiezen als jouw school die mogelijkheid biedt.

MBO-vertraging door coronamaatregelen

Let op! Voor studiejaar 2021-2022 geldt een speciale regeling voor mbo-studenten die in september 2021 willen starten en een kleine studievertraging hebben opgelopen door de maatregelen rond de coronacrisis. Bekijk de actuele informatie over de toelating op deze pagina.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt. Meer informatie over diplomawaardering.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma (minimaal havo 5-niveau), dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taalschakeltraject.

21 JAAR OF OUDER

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek.

Ontbrekende vakken

Heb je een havo- diploma met het profiel E&M of C&M zonder Wiskunde B dan kun je alleen toegelaten worden met een deelcertificaat Wiskunde B van het volwassenonderwijs, een certificaat van het Boswell-Bèta examen Wiskunde B of een certificaat van het voortentamen Wiskunde B van de CCVX.

Heb je een VWO- diploma C&M zonder Wiskunde A of B dan kun je alleen toegelaten worden met een deelcertificaat Wiskunde A of B van het volwassenonderwijs, een certificaat van het Boswell-Bèta examen Wiskunde B of een certificaat van het voortentamen Wiskunde B van de CCVX.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 18 mei 2021