Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3 en 4

Toegepaste Wiskunde

In jaar 3 en 4 verdiep je je verder. Je doet een project: Je ontwikkelt bijvoorbeeld een communicatiegame voor betere communicatie tussen (potentiële) studenten op de hogeschool. Je doet ook een minor en een afstudeeropdracht.

Jaar 3

Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar. De minor heeft als doel je kennisgebied te verbreden of te verdiepen. Je kiest de minor waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt verwezenlijken. Dit kan binnen of buiten Toegepaste Wiskunde zijn. Kijk bij Minoren voor meer informatie over minoren.

Je kunt een minor van 30 EC (studiepunten) volgen of twee minoren van ieder 15 EC. Studenten die uitblinken kunnen in het derde jaar extra lessen Wiskunde volgen bij de VU in het kader van de doorstroomminor Business Analytics.

Jaar 4

Je afstudeeropdracht doe je bijvoorbeeld bij een verzekeringsmaatschappij, bank, adviesbureau of onderzoeksinstelling. Je werkt dan aan een concreet probleem op het gebied van wiskunde of statistiek.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 18 november 2019