Hogeschool van Amsterdam

Tweede en derde jaar

Toegepaste Wiskunde

In de hoofdfase staat de verbreding en verdieping van je theoretische kennis en vaardigheden centraal. Uitgangspunt daarbij is toekomstgericht handelen: als toegepast wiskundige moet je vaardig kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

De volgende vakgebieden staan centraal:

  • Data-analyse
  • Operations Research
  • Statistiek
  • Financiële wiskunde

Verder volg je in het derde jaar een 'minor'. Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar. De minor heeft als doel je kennisgebied te verbreden of te verdiepen. Je kiest de minor waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt verwezenlijken. Dit kan binnen of buiten Toegepaste Wiskunde zijn. Kijk bij  Minoren voor meer informatie over minoren. Studenten die uitblinken kunnen in het derde jaar extra lessen Wiskunde volgen bij de VU in het kader van de doorstroomminor Business Analytics.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 25 mei 2018