Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1 en 2

Toegepaste Wiskunde

Het eerste jaar van je studie, de propedeuse, is vooral oriënterend. Je maakt kennis met alle vakgebieden.

Jaar 1

In deze fase besteed je aandacht aan de verschillende aspecten van het vak, zowel toegepaste wiskunde als zuivere wiskunde.

Vakken:

  • Calculus
  • Financiële Wiskunde
  • Statistiek
  • Lineaire Algebra
  • Operations Research

In jaar 1 werk je aan projecten, zoals: project computervaardigheden (probleem oplossen in Excel), een routeprobleem oplossen of je werkt aan het optimaliseren van de distributie van olie vanaf een olieplatform.

Studenten Toegepaste Wiskunde

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.

Jaar 2

In jaar 2 staat de verbreding en verdieping van je theoretische kennis en vaardigheden centraal. Uitgangspunt daarbij is toekomstgericht handelen: als toegepast wiskundige moet je vaardig kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

De volgende vakgebieden staan centraal:

  • Data-analyse
  • Operations Research
  • Statistiek
  • Financiële wiskunde

Je doet ook een groter project. Bijvoorbeeld voor SAIL Amsterdam - een groot project over duurzaamheid waaraan diverse opleidingen deelnamen. Toegepaste Wiskunde studenten maakten wiskundige modellen.

Informatie over de vakken vind je in de Studiegids

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 30 september 2019