Hogeschool van Amsterdam

Stage

Toegepaste Psychologie

Bij Toegepaste Psychologie loop je vanaf het eerste jaar stage zodat je opgedane kennis direct in de praktijk brengt.

Bekijk de video: Toegepaste Psychologie: stage

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Stage in het eerste jaar

Vanaf blok 2 tot en met blok 4 (november – juni) loop je een halve dag per week stage. De eerstejaarsstage staat vooral in het thema van contact maken met de doelgroep en een eerste stap zetten in je ontwikkeling als professional op de werkvloer. Tijdens je stage bezoek je bijvoorbeeld wekelijks iemand die zich in een sociaal isolement bevindt of help je een vluchteling met de Nederlandse taal.

Stage in het tweede jaar

Vanaf blok 2 tot en met blok 4 (november – juni) loop je een hele dag in de week stage. In het tweede jaar ga je meer zelfstandig aan het werk met het ontwikkelen van je competenties.

Derde of vierdejaars stage

Ook in de laatste fase van je opleiding ga je stagelopen. Hoe je dat precies indeelt kun je zelf bepalen. Je loopt in ieder geval in totaal 960 uur stage. Dit kan in drie of vier dagen per week. In ieder geval één dag in de week heb je les en bijeenkomsten (zoals stage-intervisie) op de HvA.

De opleiding heeft een uitgebreid stagenetwerk binnen werving- en selectiebureaus, het onderwijs en maatschappelijke organisaties in de regio Amsterdam.

Je kunt ook in het buitenland stage lopen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 10 maart 2021