Hogeschool van Amsterdam

Veelgestelde vragen

Inschrijven en selectie Toegepaste Psychologie

De selectie van Toegepaste Psychologie bestaat uit een onderwijsdag, aanvullende lesstof die je thuis kunt bestuderen en een toetsdag. De uitslag van je toets bepaalt het rangnummer dat je krijgt en als jouw rangnummer binnen de capaciteit van de opleiding valt, krijg je een plaats aangeboden. Je hebt de kans op een plaats dus voor een deel zelf in de hand. Wanneer je hard studeert, vergroot je je kans.

De lesstof bestaat uit:

  • een hoorcollege: de docent geeft een presentatie voor een groot aantal studenten;
  • een webcollege: een college dat je online kunt bekijken;
  • een werkcollege: je gaat actief aan de slag met de stof, in kleinere groepen;
  • lesstof die je thuis bestudeert.

De behandelde stof komt uit het programma van Toegepaste Psychologie, dus de selectie lijkt op een échte lesweek. Zo kun je dus na de selectieweek en aan de hand van je toetsresultaat zelf bekijken of de studie bij je past. Je toetsresultaat wordt vergeleken met dat van de andere deelnemers en bepaalt jouw plaats op de ranglijst. Wanneer je hoog scoort, ben je dus vrijwel zeker van een plaats. Wanneer je lager scoort, ben je minder zeker van een plaats.

Ja, je bent verplicht om deel te nemen aan de selectie.

Als je een vwo-diploma hebt behaald, heb je geen voorrang op andere aanmelders. Je wordt beoordeeld op basis van je prestatie tijdens de selectie. Daaruit blijkt of je geschikt bent om Toegepaste Psychologie te gaan studeren.

Je wordt getoetst op de stof die behandeld wordt in de colleges en de bijbehorende lesstof. Middels de toets wordt er gekeken of je de stof beheerst, begrijpt en goed toe kan passen. Tip: leer dus niet alleen al het studiemateriaal uit je hoofd, maar zorg ervoor dat je de stof ook écht begrijpt. Kun je bijvoorbeeld zelf voorbeelden bedenken bij de door jou geleerde stof?

Tussen de onderwijsdag en de toetsdag heb je een week de tijd om te studeren. Zorg er dus voor dat je in die week genoeg tijd vrij neemt om te studeren.

Met de score voor de selectie toets wordt gekeken of jij de studie aankunt. Wanneer je laag scoort, raden we je af om Toegepaste Psychologie te gaan studeren.

Je ontvangt de uitslag van de selectie op 15 april. 

Als je daarna ook aan de overige inschrijfvoorwaarden voldoet, zoals een geldig diploma, word je toegelaten. 

Je mag in totaal twee keer deelnemen aan de selectie bij Toegepaste Psychologie van de HvA. Wanneer je ook de tweede keer geen plaats krijgt aangeboden, kun je bij de HvA niet meer deelnemen aan de selectie, eventueel nog wel bij een andere hogeschool.

Heb je een andere vraag? Kijk op hva.nl/selectie bij veelgestelde vragen. 

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 19 oktober 2017