Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek

Toegepaste Psychologie

Je houding en vaardigheden op het gebied van onderzoek houden je vakkennis op pijl en maken het mogelijk je handelen aan te passen aan nieuwe kennis en veranderende inzichten.

Tijdens de opleiding Toegepaste Psychologie werk je op verschillende manieren aan je onderzoeksvaardigheden. Je beantwoordt onderzoeksvragen uit de praktijk en ontwikkelt daarmee technieken zoals literatuuronderzoek, interviewen, enquêtes en observeren. In het eerste jaar oefen je verschillende onderzoeksvaardigheden in projectgroepjes. Ter ondersteuning volg je projectonderwijs en vakken als Onderzoeksmethoden en Project.

In het tweede studiejaar doe je in groepjes onderzoek voor een opdrachtgever uit de beroepspraktijk. Je schrijft naar aanleiding van je onderzoek een advies of ontwerpt een interventie: een methode die gedrag beïnvloedt of verandert.

Je sluit de opleiding af met een onderzoek dat je zelfstandig uitvoert voor een zelfgekozen opdrachtgever. Je maakt gebruik van wetenschappelijke literatuur en praktijkonderzoek. Op basis van dit onderzoek schrijf je een adviesrapport of ontwerp je een interventie; dit noemen we een ‘beroepsproduct’.

Het onderzoek van Maatschappij en Recht vindt plaats in het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie. Hier werken docenten en onderzoekers samen met onderwijs en beroepspraktijk aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Studenten werken mee aan het onderzoek of volgen een minor waarin de resultaten van het onderzoek worden gedeeld.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 juni 2018