Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - jaar 4

Toegepaste Psychologie

In het vierde jaar volg je een minor en werk je aan je afstudeeropdracht.

Minor

Een minor is een samenhangend keuzeprogramma van 30 studiepunten van een half jaar. Deze heeft als doel kennisverbreding of -verdieping. Je kiest de minor waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt realiseren.

Je kunt een minor volgen bij Toegepaste Psychologie of een andere opleiding. Minoren bij Toegepaste Psychologie zijn bijvoorbeeld:

  • Psychologie van de Grote Stad
  • Positive Psychology
  • Sportpsychologie
  • Van Brein tot Gedrag

Voor sommige minoren gelden instapvoorwaarden.

Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle minoren op hva.nl/minoren.

Afstuderen

Het vierde jaar staat in het teken van afstuderen. Voorbeelden van afstudeeropdrachten:

  • Een GGZ-instelling vraagt je welke tools en middelen zij kunnen inzetten om hun website toegankelijker te maken voor mensen met depressieve klachten. Doorgaans ervaart deze doelgroep drempels bij het vragen om hulp.
  • De eigenaar van een restaurant in Amsterdam wil een project starten om werkloze jongeren weer aan het werk te krijgen. Hij vraagt jou hoe hij professionals, zoals toegepast psychologen, sociaal pedagogisch hulpverleners en pedagogen, kan motiveren om hieraan mee te werken. Je doet literatuuronderzoek en interviewt verschillende professionals.
  • Je krijgt de vraag om een webwinkel opnieuw vorm te geven, zodat er meer producten verkocht worden. Je doet literatuuronderzoek naar het gebruik van websites. Door middel van interviews met bezoekers van de website maak je de doelgroep inzichtelijk. Als einddocument schrijf je een adviesrapport waarin je adviseert welke vormgeving het meest geschikt is voor de webwinkel.
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 juni 2018